Drentse natuurorganisaties: Ga alsjeblieft stemmen

Natuur- en milieuorganisaties uit Drenthe roepen mensen op morgen te gaan stemmen bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. De clubs maken zich grote zorgen over de gevolgen van de klimaat- en energieproblemen voor Drenthe.
Het Drentse Landschap, IVN, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe doen die oproep gezamenlijk.  

"Juist de waterschappen en de provincie bepalen hoe Drenthe er in de toekomst uitziet. Zij hebben een heel belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening, klimaat en water", zegt Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. 

'Thema's raken iedereen'
De klimaatverandering is volgens Hoekstra groter dan de partijpolitiek en hij wil de oproep dus ook niet zien als stemadvies. "Iedereen is vrij om een eigen keuze te maken. De aanpak van het klimaatprobleem raakt de landbouw, het water en de economie. De thema's lopen door alle partijen heen", zegt Hoekstra.

Kansen
De directeur denkt dat er behalve bedreigingen ook kansen liggen in de aanpak van de klimaatverandering.

Hoekstra: "Denk aan energiebesparing en het vasthouden van water. In heel Nederland kunnen er veertig- tot zeventigduizend banen bijkomen. In deze thema's zien wij juist veel kansen om Drenthe beter en duurzamer te maken." 

De organisaties presenteren aan de politiek een tien-punten-plan. Dat plan moet uiteindelijk op de agenda van bestuurders terecht komen.