Waar gaat jouw waterschapsbelasting naartoe?

Eens in de vier jaar gaan we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Morgen is het weer zo ver. Ieder huishouden in Nederland moet belasting betalen aan de waterschappen. Maar waar betalen we die in Drenthe eigenlijk voor?
Het meeste geld geven waterschappen uit aan de rioolwaterzuivering en daarmee aan ons drinkwater. Ook aan watersystemen geven de waterschappen veel geld uit. Dat is de verzamelterm voor het geheel van grond- en oppervlaktewater, waterbodems, oevers en natuur rondom het water. 

Dijken, dammen en duinen
Verder gaat er geld naar waterkeringen. Voorbeelden daarvan zijn dammen, dijken en duinen en al het andere wat water tegenhoudt. Het overige geld besteden de waterschappen aan bestuurlijke zaken, toezicht en vergunningen, het heffen van belastingen en wegen en vaarwegen. 

Alle waterschappen van Nederland hebben afgesproken dat er wordt meebetaald aan de buitenste dijken, ook als een waterschap zelf niet aan zee ligt. 

Vier Drentse waterschappen
In Drenthe zijn vier waterschappen. Twee daarvan beheren ook gebieden in de provincie Groningen, de andere twee beheren delen van Overijssel. Ieder waterschap heeft eigen uitdagingen en daarbij ook een eigen tarief.

Hieronder een overzicht van waaraan ieder waterschap het geld specifiek besteedt: 

Hunze en Aa's - 380 euro (1,5 procent gedaald)
Het Drentse waterschap waar je het hoogste tarief betaalt is Hunze en Aa's. De meeste inwoners van de gemeente Assen vallen onder dat waterschap, net als het overgrote deel van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, het oosten van de gemeente Tynaarlo, maar ook het noordoosten van de gemeente Emmen en een klein gedeelte van Midden-Drenthe. 

Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van Hunze en Aa's vertelt dat zijn waterschap ieder jaar flink wat geld betaalt voor het pompen van water uit het IJsselmeer het gebied in. "Dat wordt gebruikt voor de landbouw en voor de natuur."

Ook moest Hunze en Aa's investeren in de verouderde rioolwaterzuivering die het waterschap overnam van de provincie Groningen. "Als die het niet doet, dan wordt het een enorme stinkboel."

Noorderzijlvest - 374 euro (9,9 procent gestegen)
Het grootste deel van waterschap Noorderzijlvest ligt in Groningen. In Drenthe horen alleen de gemeente Noordenveld en kleine delen van Assen, het westen van Tynaarlo en de Smildes er bij. 

Een groot deel van Noorderzijlvest ligt aan de Waddenzee. De klimaatverandering en de bijbehorende zeespiegelstijging zijn daar grote uitdagingen, volgens woordvoerder Siebrand van der Wal. "Er zijn nieuwe normen voor alle Nederlandse dijken gekomen. Bepaalde dijken voldoen daar niet meer aan en dan is versterken gewoon nodig."

Door de steeds snellere klimaatverandering zijn de kosten van het waterschap gestegen en daardoor vraagt Noorderzijlvest een hoger tarief aan mensen die in het beheergebied wonen dan vijf jaar geleden. 

Drents Overijsselse Delta - 366 euro (nieuw waterschap)
Drents Overijsselse Delta is in 2016 gevormd door een fusie van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Het Drentse deel van het waterschap omvat de gemeenten Meppel, Westerveld en De Wolden, het grootste deel van de gemeenten Midden-Drenthe en Hoogeveen en een klein deel van Coevorden. 

Het waterschap moest en moet nog steeds flink de portemonnee trekken voor problemen bij de waterzuivering in Echten. Woordvoerder Herald van Germer: "Bij die zuivering wekken we ook groene energie op door middel van slibgisting. Dat kan nu niet en we moeten ook betalen voor het transport van het slib naar andere plekken. We moeten daarnaast honderd kilometer dijk versterken om aan de nieuwste dijknormen te voldoen."

Daar bovenop komt ook dat Drents Overijsselse Delta het beheer van het op één na grootste gemaal van Nederland, bij Zwartsluis, heeft overgenomen van Rijkswaterstaat. Ook nam het waterschap het peilbeheer van de kanalen in Zuidoost-Drenthe over van de provincie. 

Vechtstromen - 316 euro (11,1 procent gestegen)
Woon je in de gemeente Coevorden of Emmen? Dan is de kans groot dat je te maken krijgt met het waterschap Vechtstromen. Ook het zuidelijkste puntje van Borger-Odoorn en de dorpen Nieuwlande, Elim en Hollandscheveld van gemeente Hoogeveen liggen in Vechtstromen. 

Het gebied dat Vechtstromen beheert ligt relatief hoog. Regenwater stroomt daardoor vrij snel het gebied uit en dus is het nodig om in droge periodes het water weer aan te voeren. Doordat er geen grote rivieren water aanvoeren, is Vechtstromen in meer dan de helft van het gebied erg afhankelijk van neerslag. 

Vechtstromen is dus kwetsbaar in lange perioden van droogte, zoals afgelopen zomer. Het waterschap is momenteel bezig met investeren in het beter vasthouden van water. Behalve in de laaggelegen gebieden. Hier is er juist weer last van als het veel regent, doordat het gebied wat afloopt. Tunnels en akkers kunnen dan onderlopen.  

De tarieven uit dit artikel zijn berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde in 2018, exclusief wegenheffing. De tarieven zijn vergeleken met het jaar 2015. Bronnen: Unie van Waterschappen, De Volkskrant.