Relatief de meeste vrouwen op kieslijsten voor waterschap Vechtstromen

Vooral mannen staan op de kieslijsten voor de waterschappen en dat is in Drenthe niet anders. Van de bijna vierhonderd kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in Drenthe, is een kwart vrouw.
Het waterschap Scheldestromen in Zeeland heeft landelijk relatief de minste vrouwen op de lijst, 13,5 procent. Vechtstromen in Drenthe en Overijssel heeft met 33,3 procent relatief de meeste vrouwen. Van de vier waterschappen in Drenthe heeft Drents Overijsselse Delta de minste vrouwen op de lijst, namelijk 19,9 procent. Bij Hunze en Aa's is 26,6 procent van de kandidaten vrouw, Noorderzijlvest heeft 21,4 procent vrouwelijke kandidaten.

Meer over dit onderwerp:
waterschap verkiezing Waterschap Vechtstromen
Deel dit artikel: