Emmen aan de slag met vies zwemwater Grote Rietplas

Gemeente Emmen gaat maatregelen nemen om de kwaliteit van het water in de Grote Rietplas te verbeteren. De afgelopen jaren was de zwemwaterkwaliteit namelijk niet al te hoog. Er gold een langdurig negatief zwemadvies.
Dat het water in de Grote Rietplas van zo’n lage kwaliteit is komt door paarden, honden en een grote groep ganzen. Ook bleek uit metingen dat mensen hun behoefte in het zwemwater deden.

De gemeente wil samen met provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen de zaak aanpakken.

Eilanden worden gesnoeid
Door op de eilandjes bij het Rietstrand te snoeien wil de gemeente het minder aantrekkelijk maken voor ganzen om zich tussen het riet te vestigen. Het riet en de bomen die nu op de eilandjes staan worden verwijderd. Daarvoor in de plaats komen bloemrijke eilandjes.

Voor honden wordt een hondenstrand aangelegd, daarmee wordt de wens van hondenbezitters vervuld. Omdat honden één van de vervuilende factoren zijn wordt dit strand geplaatst op een locatie die niet direct in verbinding staat met het zwemwater van de Grote Rietplas.

Op de zwemstrandjes worden tijdelijke toiletten geplaatst. Wanneer deze toiletten het goed doen, komen er misschien permanente toiletinstallaties.

Negatief zwemadvies
Omdat de metingen van de waterkwaliteit de afgelopen vier jaar zo slecht was is komend seizoen ook een negatief zwemadvies van kracht. Dit betekent niet dat men er niet mag zwemmen. Wel geeft het advies aan dat de kans op een slechte kwaliteit van het zwemwater aanwezig is. Als de kwaliteit naarmate het seizoen vordert slechter wordt, plaatst de provincie waarschuwingsborden.

Bij het Parelstrand en het Watersportstrand is volgens de metingen de waterkwaliteit wel voldoende. Deze locaties hebben namelijk minder last van vervuiling door bijvoorbeeld ganzen en paarden.
Deel dit artikel: