Water Natuurlijk blijft de grootste bij waterschap Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk blijft de grootste partij van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De partij haalt net als vier jaar geleden vijf zetels. De VVD wint een zetel en krijgt er vier.
De opkomst was 57,5 procent, vier jaar geleden was dat 49 procent.

Zetelverdeling
De voorlopige zetelverdeling is als volgt, met tussen haakjes het aantal zetels in 2015:

1. Water Natuurlijk: 5 (5)
2. VVD: 4 (3)
3. Gemeentebelangen: 3 (1)
4. CDA: 3 (4)
5. Algemene Waterschapspartij: 2 (2)
6. ChristenUnie: 2 (3)
7. 50PLUS: 1 (0)
8. SGP: 1 (1)