Actieplan voor waardevolle natuur in Drents boerenland

De net gekozen provincie- en waterschapbestuurders ontvingen vandaag, als eerste, de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit. Met dit actieplan roepen Drentse landbouw- en natuurorganisaties op om samen te werken aan soortenrijke natuur en een mooi landschap in het Drentse boerenland.
LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie slaan de handen ineen voor natuurinclusieve landbouw. Dat is, in het kort, een duurzame vorm van landbouw waarin de natuur een prominente rol speelt. 

Koplopers van Nederland
De Drentse landbouw- en natuurorganisaties hebben een gezamenlijke ambitie voor 2030. Dan moeten rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven tot de koplopers van Nederland horen als het gaat om kringlooplandbouw. Daarbij hoort ook een aanzienlijke bijdrage aan herstel en verbetering van biodiversiteit en landschapskwaliteit. 

Rendabel versus natuur?
Hoe kan je aan de ene kant een rendabel boerenbedrijf hebben en aan de andere kant volop aandacht hebben voor de natuur? In Drenthe zijn al een aantal boeren en natuurorganisaties die samen met de provincie Drenthe mooie resultaten bereiken. Zoals de kringlooplandbouw van Maurits Tepper uit Leutingewolde.

Acties
Met de Agenda willen de organisaties de beweging naar natuurinclusieve landbouw verder in gang zetten. Er zijn acties geformuleerd waar de organisaties samen met provincie, waterschappen en andere betrokken partijen mee aan de slag willen. Zoals de ontwikkeling van pachtregels die biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap bevorderen. De organisaties benadrukken dat het belonen van boeren voor hun inspanningen daarbij essentieel is.
Meer over dit onderwerp:
ROEG! natuurnieuws
Deel dit artikel: