Verwilderde katten mogen na behandeling terug het wild in

Zeven landbouw- en natuur- en jagersorganisaties willen niet dat verwilderde katten worden teruggeplaatst in het buitengebied. Dat zou slecht zijn voor klein wild en de vogelstand.
De Stichting Zwerfkatten Nederland heeft voor het terugzetten ontheffing gekregen van de provincie. Daartegen maakten de organisaties tevergeefs bezwaar.

Katten horen niet in de natuur
Ron Wijkman van de Drentse Boermarken spreekt namens alle organisaties: “Katten horen niet in de natuur. Onze organisaties hebben samen in Drenthe bijna tweehonderdduizend hectare grond en wij zien een toename van het aantal verwilderde zwerfkatten. Die herken je aan hun gedrag: ze zijn mensenschuw en ze drukken zich.”

Op de vraag hoeveel het er in Drenthe zijn, moet Wijkman het antwoord schuldig blijven. “Volgens landelijk onderzoek zijn er in Nederland 165.000 verwilderde katten en die zouden samen per jaar twintig miljoen andere dieren opeten. Deel die 165.000 eens door twaalf provincies.”

Hoe werkt het?
Op dit moment is de Stichting Zwerfkatten Nederland nog niet in Drenthe actief. Hun methode luidt als volgt. Verwilderde zwerfkatten worden gevangen. Gechipte katten gaan terug naar de eigenaar, de anderen worden gecastreerd of gesteriliseerd. Katten die weer gesocialiseerd kunnen worden, gaan niet terug de natuur in. Zij krijgen een nieuw thuis.

Carien Radstake van de stichting: “Katten worden bijna nooit teruggezet in de natuur, maar vaak wel in de bebouwde omgeving of zelfs industrieterreinen. We gaan al helemaal geen katten terugzetten in Natura 2000-gebieden of stiltegebieden. De provincie heeft ons keurig aangegeven waar het niet mag.” De stichting mag alleen katten die in Drenthe zijn gevangen katten terugzetten in onze provincie. 

Twijfel bij de cijfers
De Dierenbescherming is al wel actief in Drenthe en werkt volgens dezelfde methode als Zwerfkatten Nederland. Boukje de Ruiter van de zwerfkattenwerkgroep Drenthe trekt de aantallen die de boeren en jagers noemen zwaar in twijfel. “Wij hebben vorig jaar 118 volwassen verwilderde zwerfkatten gevangen, kittens niet meegeteld. Nooit in de natuur."

Volgens De Ruiter komen ze vaak weg bij campings, bedrijven en boeren. "Als de katten geholpen zijn, komen ze bij gastgezinnen om te resocialiseren. Bij jonge katten lukt dat vaak en die krijgen daarna weer een nieuw thuis." 91 katten zijn teruggezet op de plek waar ze gevonden zijn.

Juist goed voor de vogelstand
Deze methode is juist goed voor de wild- en vogelstand zegt Radstake. Veel verwilderde zwerfkatten komen van boerenerven. Boeren laten katten vaak juist niet castreren of steriliseren, met als gevolg dat meer katten rond het boerenerf - en daarna in de natuur als ze verwilderen - weer jongen krijgen. Radstake: "Onze katten die worden teruggeplaatst kunnen nooit meer jongen krijgen. Dus wij zorgen er juist voor dat er minder verwilderde katten komen.”

Rastake wijst op een bizarre tegenstelling: dezelfde boeren die van de provincie geld krijgen om de akker- en weidevogelstand te verbeteren zijn ook mede-veroorzaker van de verwilderde katten in de natuur en het buitengebied.

Zwaar teleurgesteld
De Drentse Boermarken, LTO Noord, Drents Particulier Grondbezit, Agrarische Natuur Drenthe, Natuurvereniging Het Stroomdal, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer tekenden allemaal bezwaar aan tegen de ontheffing van de provincie voor de Stichting Zwerfkatten.

De provincie heeft de ontheffing getoetst aan de Natuurbeschermingswet (NB-wet) en ziet geen problemen. Volgens de provincie wordt het aantal verwilderde katten op deze manier alleen maar minder.

Volgens de onafhankelijke commissie rechtsbescherming is geen van de organisaties ontvankelijk omdat ze geen belanghebbende zijn. Een aantal organisaties heeft beroep aangetekend en dat loopt nog. Ze zijn teleurgesteld en voelen zich niet serieus genomen.
Deel dit artikel: