Assen ziet geen nut in extra lokaal beleid dierenwelzijn

Assen komt niet met nieuw lokaal beleid voor dierenwelzijn. Het college van B en W ziet er de meerwaarde niet van in. Assen sluit aan bij landelijke wet- en regelgeving en dat voldoet, vinden B en W. "We doen wat we moeten doen en hebben de basis op orde."
Assen deed afgelopen maanden verkennend onderzoek naar de wenselijkheid van aanvullend lokaal dierenwelzijnsbeleid. Dat was vorig jaar november toegezegd aan de gemeenteraad. Maar volgens het college is er al van alles op lokaal gebied geregeld om dierenwelzijn in Assen te waarborgen.

Zo is er de zorgplicht voor zwerfdieren en weert Assen circussen met wilde dieren. Daarmee loopt ze vooruit op landelijke regelgeving. Bij overlast van dieren, zoals van kraaiende hanen of blaffende honden, zorgt de gemeente voor bemiddeling of oplossing. Bij onveiligheid, zoals bij honden, wordt het karakter van de hond onderzocht en volgen er maatregelen. Ook in een plan van aanpak voor de kinderboerderij in het Asserbos is volgens het college aandacht voor dierenwelzijn.

Wil de politiek dat Assen meer doet, dan gaat dat geld kosten. Het gaat dan om promotie en extra informatie over dierenwelzijn, verplichte registratie van huisdieren en het scannen van kinderboerderijen op diervriendelijkheid. De totale kosten hiervan zijn becijferd op zo'n 180.000 euro.

Ook is uit de verkenning gebleken dat meningen over dierenwelzijn uiteenlopen. Dierenwelzijnsorgansaties zijn bijvoorbeeld stellig in wat wel en niet mag en wat goed en verkeerd gedrag is. Maar eigenaren van dieren denken daar soms heel anders over. "Iedereen is het erover eens dat dieren een prettig, gezond en gelukkig leven moeten kunnen leiden. Discussiepunt blijft wat wel en niet goed is voor een dier. Wie er gelijk heeft, daarover nemen wij geen standpunt in", aldus het college.
Meer over dit onderwerp:
Assen gemeente Assen dierenwelzijn
Deel dit artikel: