Visie gemeente: Assen heeft te veel vierkante meters supermarkt

Winkelcentrum Triade
Winkelcentrum Triade zal de hoofdboodschappenlocatie worden volgens de visie © Gerrit Mennink
Assen heeft te veel vierkante meters aan winkeloppervlakte als het gaat om supermarkten. Dat staat in de nieuwe visie voor de detailhandel, die de gemeente Assen heeft opgesteld. Ook wil Assen in 2030 het kloppende publiekshart van Drenthe zijn.
De detailhandel of kleinhandel is het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik. De detailhandel bestaat uit verschillende takken, zoals supermarkten, kledingwinkels, woonwinkels of drogisterijen.

'Ontspannen stedelijkheid'

De hoofdambitie binnen dit plan is dat Assen staat voor 'ontspannen stedelijkheid'. Om deze ambitie waar te maken gaat de gemeente zich, bij nieuw beleid, laten leiden door drie uitgangspunten: 'De verbonden stad', 'de dynamische hoofdstad' en 'de groene stad van het Noorden'.
De gemeente ziet Assen als 'de groene stad van het Noorden', waar duurzaamheid voorop staat. En het tegengaan van en het omgaan met klimaatverandering. Dit kan zich uiten in betere verbindingen met het buitengebied en meer ontmoetingsplekken in de openbare ruimte.

Binnenstad van Assen

'De dynamische hoofdstad' gaat over de levendige en compacte binnenstad die de gemeente wil realiseren. Ze zet er op in dat inwoners de stad niet hoeven te verlaten voor de belangrijkste aankopen of een dagje uit. Daarnaast wil ze ook bezoekers uit de regio of van verder weg aantrekken.
Tijdens de coronapandemie is ook gebleken dat online winkelen steeds verder toeneemt. Dat raakt vooral de binnenstad. De binnenstad moet dan straks ook het hoofdcentrum worden met de meeste niet-dagelijkse winkels, zoals mode of schoenenzaken. Essentieel hierin is dat de verschillende ondernemers in de stad samenwerken. Zoals de horeca, maar ook cultuur en evenementen. Dit alles samen moet ervoor zorgen dat Assen een 'dynamische hoofdstad' wordt.

Triade

Tot slot is een van de ambities dat Assen een 'verbonden stad' wordt. Wijk- en buurwinkelcentra in de wijken zijn ontmoetingsplekken voor de inwoners. Deze locatie is dichtbij het huis en daar worden de dagelijkse boodschappen gedaan. Een aantal van deze locaties krijgen een kwaliteitsimpuls als dat nodig is.
(Verhaal gaat verder onder foto)
Winkelcentrum Kloosterveste Assen
Het winkelcentrum van Kloosterveen is een van de twee grote wijkcentra © RTV Drenthe / Kim Stellingwerf
In Assen zijn er negen boodschappenlocaties in verschillende categorieën. De Triade in het centrum wordt de belangrijkste boodschappenlocatie, met twee supermarkten en enkele andere winkels. Waar ook niet-dagelijkse boodschappen gedaan worden. Daarna volgen enkele grote wijkcentra waar twee ruime supermarkten zijn, maar ook winkels voor huishoudelijke artikelen. Deze staan in Kloosterveen en Marsdijk.
De andere zijn kleine wijkcentra met twee supermarkten of een buurtcentrum met één supermarkt en enig aanvullende boodschappen, zoals een bakker. Opvallend is dat Assen teveel oppervlakte heeft als het gaat om supermarkten. De huidige winkels zullen hierom niet verdwijnen, maar er zijn in principe geen ontwikkelingsmogelijkheden meer voor de supermarkten. Dus groter worden ze niet. Er zijn wel uitzonderingen, maar dit is afhankelijk van de functie en de positie in de toekomst.

Kringloopwinkels

De kringloopwinkels worden nog apart genoemd in de visie. "De economie ontwikkelt zich naar een meer circulair gebruik." Deze winkels passen prima in het winkelgebied, schrijft de gemeente. Maar als ze zich ook bezighouden met het verzamelen van goederen en het eventueel uitstallen voor kopers. Dan kan een locatie buiten het winkelgebied ook voldoen. Hier is meer ruimte en is makkelijker te bereiken.

Woonboulevard de Borgstee

De Borgstee is een bedrijventerrein dat ligt tussen de wijken Peelo en Marsdijk. Volgens de visie is hier een gebrek aan eigen profiel voor de verschillende deelgebieden van de Borgstee. Overal zit nu van alle winkels een beetje. De gemeente noemt het "een verrommeling met een gebruik aan ruimtelijke kwaliteit tot gevolg."
"In de toekomst zal de Borgstee kunnen uitgroeten tot een aantrekkelijke woonboulevard met een regionale functie. Waar de klant graag komt om te kijken en te vergelijken. Om dit te bereiken en in te spelen op het afnemende aanbod aan winkels op het gebied van wonen en inrichting, is concentratie om het terrein van de Borgstee wenselijk, zodat meer samenhang ontstaat", staat in het plan.
Bedrijven die nu al gevestigd zijn op het terrein, mogen daar gewoon blijven. Buiten deze ambities werkt de gemeente vooral mee aan functiewijziging van winkelruimte naar andere functies, zoals wonen.

Visie uit 2009

Bij het tot stand komen van de visie is gewerkt met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van Vaart in Assen, MKB Retail Assen, Ondernemend Assen, enkele individuele ondernemers en een vertegenwoordiging vanuit de wijkwinkelcentra.
De vorige visie over de detailhandel stamt uit 2009. Dit nieuwe plan zou de oude visie moeten vervangen. Op donderdag 14 april stemt de nieuwe gemeenteraad in Assen over het plan. Als de visie wordt aangenomen, kan de gemeente ermee aan de slag. De visie zal dan een richtlijn vormen bij de opstelling van het omgevingsplan/bestemmingsplan.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl