'Schaderegeling voor gaswinning in kleine velden moet eenvoudiger'

Er moet een nieuw schadeprotocol komen voor regio's waar op kleine schaal gas wordt gewonnen. In dit protocol moet beschreven worden op welke manier de schade door gaswinning wordt afgehandeld. Dat staat in een advies aan het ministerie van Economische Zaken.
Dat is goed nieuws voor inwoners van Drenthe die wonen in een regio waar gas wordt gewonnen. Er wordt al een tijdje gebroed op een nieuw schadeprotocol. Dit vanwege de onrust die er heerst over de effecten van gaswinning.

Geen 'Gronings' schadeprotocol
Inwoners van Drenthe vrezen voor Groningse taferelen waar de gaswinning voor enorm veel schade heeft gezorgd. Vooral in Zuidwest-Drenthe en rondom Assen zijn de zorgen over de effecten van gaswinning groot. Maatschappijen als Vermilion en NAM worden niet vertrouwd.

De Technische Commissie Bodembeweging (TCBB), een adviesorgaan van het ministerie van Economische Zaken, heeft een rapport opgesteld. In dit rapport pleit de TCBB voor het instellen van een onafhankelijke commissie mijnbouwschade. In die commissie zijn gaswinners als de NAM en Vermilion niet betrokken. Deze commissie regelt de afhandeling van schade als die er is.

Er moet een meldpunt komen
Bovendien moet er een meldpunt komen waar inwoners terecht kunnen met hun klachten. Een derde advies is om omwonenden in een eerder stadium te betrekken bij deze zogenaamde 'mijnbouwactiviteitein'. Daarmee voorkom je volgens het TCBB grote onrust.

De voorgestelde landelijke aanpak moet leiden tot minder zorgen in de regio en snellere toekenning van een schadevergoeding, zo zegt de TCBB. "Het moet leiden tot een verbreding van het draagvlak voor mijnbouwactiviteiten met een passende verdeling van de lasten en de lusten. De afhandeling van mijnbouwschade is daarbij laagdrempelig, transparant en snel, waarbij de burger centraal staat."

Geldt niet in Norg en Langelo
In dit nieuwe schadeprotocol moeten alle afspraken samen met partijen als Vermilion en de NAM worden vastgelegd. Deze nieuwe regeling geldt overigens niet voor de gaswinning rondom Norg en Langelo. Daar geldt het schadeprotocol voor het Groninger gasveld.
Deel dit artikel: