Bollenboeren Westerveld praten voorlopig niet meer met wethouder De Jong

Lelietelers praten voorlopig niet meer met de gemeente Westerveld (Rechten: RTV Drenthe/Josien Feitsma)
Lelietelers praten voorlopig niet meer met de gemeente Westerveld (Rechten: RTV Drenthe/Josien Feitsma)
Bollenboeren in Westerveld hebben de gesprekken met de gemeente voorlopig stopgezet. Ze zijn ontstemd over opmerkingen van de partij Progressief Westerveld in de gemeenteraad.
Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond werd gesproken over de reden waarom het college het bestemmingsplan buitengebied niet vast wil stellen. In een bestemmingsplan is opgenomen wat wel en niet mag.
Westerveld heeft voor het hele buitengebied een plan opgesteld. Daarover is jarenlang gesproken. Maar het nieuwe college van Progressief Westerveld, Gemeentebelangen en DSSW/SW wil het plan niet vaststellen.

Tijd voor actie

Ze willen de mogelijkheid hebben om de landbouw beperkingen op te leggen. Dat heeft alles te maken met de onrust in de gemeente rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt. In Westerveld is onrust over de effecten van de middelen op de gezondheid.
Een paar weken geleden presenteerden inwoners een onderzoeksrapport dat ze op eigen titel hebben laten uitvoeren. In dit onderzoek, meten=weten, werden 57 middelen gevonden op groenten en in natuurgebieden. Tijd voor actie en beperking van de landbouw in Westerveld, zo vinden ze.

Lees meer: Burgers vinden 57 bestrijdingsmiddelen in bodem Westerveld

De coalitiepartijen hebben wethouder Wilfried de Jong een jaar gegeven om afspraken te maken met boeren over bijvoorbeeld spuitvrije zones rondom velden met lelies. Het moeten afspraken zijn die voor zowel de inwoners als de boeren acceptabel zijn.
Maar de kans op een overeenkomst is klein. Beide partijen praten niet tegelijk met elkaar en het lukt wethouder Wilfried de Jong, net als zijn voorganger in het oude college, niet om tot een akkoord te komen. De Jong heeft nog tot de zomer de tijd.
Dubbele agenda
Progressief Westerveld gebruikt het bestemmingsplan buitengebied volgens oppositiepartij VVD als mogelijkheid om de hele landbouw beperkingen op te leggen. Dus niet alleen lelietelers.
Gemeentebelangen en DSSW/SW gaan hierin mee. Fractievoorzitter Renate Masselink van de VVD vroeg Progressief Westerveld om uitleg. Raadslid Hans de la Mar van Progressief Westerveld erkende dat het verder gaat dan alleen de bollenboeren.
Een dag na de discussie zegt Masselink de opstelling van Progressief Westerveld opmerkelijk te vinden. "Er is geen reden om geen besluit te nemen over het nieuwe bestemmingsplan. Onze gemeente is gewoon een agrarische gemeente. En als de boeren zich aan de regels houden, dan is er niets aan de hand. Je maakt het boeren onmogelijk als je ze allemaal op één hoop veegt. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente bepaalt wat boeren telen."

Niet alleen de lelieteelt gebruikt gif

Volgens de bollentelers zegt De la Mar in zijn antwoord duidelijk dat "het niet alleen gaat om lelietelers, maar om gewassen die veel bestrijdingsmiddelen vergen. Lelietelers worden daar voor een deel voor gebruikt." De bollentelers zijn ontstemd en schorten de gesprekken met de gemeente voorlopig op. Dat hebben ze vandaag in een brief aan de gemeente laten weten.
"Deze uitspraken hebben ons verrast. Waar wij (jarenlang) in de veronderstelling waren dat de discussie in Westerveld ging om de lelieteelt, bleek gisteravond dat het niet alleen om lelieteelt en omwonenden gaat maar om de gehele landbouw in brede zin. Tot nu toe hebben alleen lelietelers aan de dialoog en gesprekstafel deelgenomen." Zo is te lezen in de brief.

Bollentelers willen niet verder praten

Raadslid Hans de la Mar van Progressief Westerveld erkent dat het uitblijven van een besluit over het bestemmingsplan te maken heeft met de landbouw. Er is onrust in de gemeente over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en daar moet een antwoord op komen.
"Nu mag alles", zegt De la Mar. "Er zijn geen beperkingen voor de landbouw. We kijken eerst of er een gesprek kan komen tussen de landbouw en de inwoners. Dat zat in het slop en willen we even tijd geven."
Stel dat deze gesprekken niets opleveren? "Dan gaan we over tot het instellen van spuitvrije zones voor de hele landbouw die gebruik maakt van gif. Dat staat ook zo in het collegeprogramma. Het bestemmingsplan kunnen we daarbij gebruiken."

We praten niet namens de hele landbouw

De boeren melden in de brief aan het college van Westerveld en de gemeenteraad dat de gesprekken de hele sector aangaan. Niet alleen de lelietelers. "Als lelietelers kunnen wij uiteraard geen gesprekken voeren, die wellicht in de toekomst gevolgen hebben voor de gehele landbouw in Westerveld. Deze verantwoordelijkheid willen en kunnen wij niet nemen."
En daarmee is een akkoord of een gesprek dat leidt tot een overeenkomst heel ver weg. Hans de la Mar van Progressief Westerveld is verbaasd over de brief. "Het is een beetje overtrokken. De lelietelers zijn niet de enigen die gif gebruiken. Maar ze gebruiken wel het meeste gif. Ik wil zelf best met ze in gesprek."
Wethouder Wilfried de Jong heeft tot de zomer de tijd om de partijen aan tafel te krijgen en afspraken te maken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl