Aantal dagvlinders ruim 84 procent gedaald

Het aantal dagvlinders in Nederland is enorm afgenomen. Sinds 1890 is het aantal met ruim 84 procent gedaald en zijn er 15 soorten in Nederland verdwenen.
Dit blijkt uit een analyse van vlinderwaarnemingen tussen 1890 en 2017. De analyse is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Vlinderstichting. Daarbij werden oude en nieuwe gegevens gecombineerd, wat een geschatte totale daling oplevert van minimaal 84 procent. 

Joop Verburg van de Natuurvereniging Zuidwolde en vrijwilliger bij de Vlinderwerkgroep Drenthe: "Bij het maken van de vlinderatlas Dagvlinders in Drenthe 2007-2015 zagen we al een grote afname van vlinders. Het was toen al een enorme waarschuwing."

Lees ook: daling aantal vlinders is een signaal

Afname zet door
Het CBS en De Vlinderstichting zagen drie jaar geleden een iets positieve trend. Er waren een aantal soorten, ook zeldzame, die in aantal toenamen. Nieuwe cijfers laten zien dat dit niet meer het geval is. De helft van de 50 soorten die in ruim 100 jaar werden gevolgd neemt in aantal af. In de laatste 10 jaar zijn 31 soorten in aantal afgenomen, voor 9 soorten is een groei in aantal te zien. 

Ook in heidegebieden
De achteruitgang in grasland en bos stabiliseert zich nu. Maar in heidegebieden, waar tot 2000 de achteruitgang juist minder groot was, zet de afname van het aantal vlinders nu door. Oorzaken daarvoor zijn onder andere de versnippering van heidegebied, bodemverzuring en een verandering in de bodem door neerslag van stikstof vanuit de lucht.
Meer over dit onderwerp:
vlinders
Deel dit artikel: