Waterschap Drents Overijsselse Delta bereidt zich voor op klimaatverandering

Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt maatregelen om voorbereid te zijn op klimaatverandering. In de toekomst is er namelijk meer kans op droogte, maar ook op wateroverlast.
WDOD probeert de gevolgen hiervan te beperken door water zo goed mogelijk aan- en af te voeren. "De kern is te kijken hoe we zorgen dat er geen overlast komt door te veel water en hoe we het zo lang mogelijk volhouden bij droogte", zegt WDOD-bestuurder Hans Peerenboom.

Het waterschap gaat de watergangen in drie categorieën indelen. De indeling bepaalt wie verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van de beken, kanalen en sloten. Een aantal van die watergangen wil Drents Overijsselse Delta zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen wil het waterschap juist overdragen.

Drie soorten watergangen
"We maken een indeling op de hoeveelheid water die een watergang kan afvoeren", vertelt Peerenboom. Sloten, kanalen en beken die het meeste water afvoeren, worden de verantwoordelijkheid van het waterschap. Zogenoemde B-watergangen voeren iets minder water af. Die worden de verantwoordelijkheid van de boeren en andere grondbezitters. De watergangen die het minste water afvoeren, worden niet gecontroleerd.

De nieuwe indeling moet in vier jaar een feit zijn. "We gaan met de eigenaren in gesprek, zodat voor hun ook duidelijk wordt wat de bedoeling is. We beginnen Smilde en gaan dan langzamerhand naar beneden richting Deventer."
Deel dit artikel: