'Vrijwillige opkoop van boerenbedrijven enige bespreekbare optie'

Koeien in een stal
De stikstofuitstoot moet worden teruggedrongen © RTV Drenthe / Kim Stellingwerf
Drentse boerenbelangenorganisaties hebben een brandbrief gestuurd naar de provincie. Daarmee willen de boeren naar eigen zeggen een 'duidelijk en krachtig' signaal afgeven. Volgens hen kunnen de landelijke plannen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot namelijk op weinig tot geen draagvlak rekenen vanuit de agrarische sector.
Het Drents Landbouw Collectief (DLC) en het Drents Particulier Grondbezit (DPG) willen samen met de provincie Drenthe optrekken richting Den Haag, 'om een zo groot mogelijke vuist te maken'. Het landbouwcollectief bestaat uit LTO Noord, Farmers Defence Force Drenthe en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt.

'Geen gedwongen opkoop'

Volgens het Drents Landbouw Collectief wordt er te veel gesproken over het gedwongen uitkopen van boeren. Hoewel ook de provincie Drenthe geen voorstander is van gedwongen opkoop, willen de boeren dat die uitspraken verankerd worden in toekomstig beleid. "Dit omdat de term onteigening steeds vaker benoemd en genoteerd worden in bepaalde voorstellen. In dat opzicht zijn vrijwillige opkoop of verplaatsing en innovatie voor het DLC en het DPG de enige bespreekbare opties om het proces voort te zetten."
Als het aan de boeren ligt, houdt landbouwgrond ook in de toekomst dezelfde bestemming. "Het omzetten van landbouwgrond naar een andere functie/bestemming staat op gespannen voet met de gevraagde opgaven, waarbij de landbouw geacht wordt om bijvoorbeeld natuurinclusiever en duurzamer te functioneren", schrijven ze. Ook heeft agrarische grond een belangrijke maatschappelijke waarde, omdat mensen daarmee voorzien worden van betaalbaar voedsel, vinden ze.

'Analyse van Natura 2000-gebieden'

Het landbouwcollectief wil ook dat er een zogeheten gebiedsanalyse wordt gemaakt van alle Drentse Natura 2000-gebieden. Die gebieden zijn gevoelig voor stikstof. De boeren willen in kaart brengen hoe de natuur ervoor staat, en wat voor effecten er kunnen zijn op de natuur. Tot slot willen de boeren dat stikstofruimte die zij vergund hebben gekregen, niet zomaar bij ze weggehaald kan worden.
In de brief roepen ze de provincie Drenthe op zich achter de boeren te scharen. "We verzoeken u dringend (...) in te stemmen met onze hierboven beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden." Ook willen ze dat de provincie de uitlatingen van minister over het onteigenen van landbouwgrond openbaar afkeuren.

In gesprek blijven

In tegenstelling tot boerenvertegenwoordigers in enkele andere provincies, trekken de Drentse boeren zich niet terug uit het overleg. Ze benadrukken graag in gesprek te willen blijven. "Maar wel op een manier die nog enigszins recht doet aan de landbouw."

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.