Henk Jumelet wil de stikstofpuzzel in Drenthe zo snel mogelijk oplossen

stikstofpuzzel
De uitstoot van stikstof moet naar beneden voor de bescherming van Natura 2000-gebieden, zoals het Dwingelderveld © RTV Drenthe / Hjalmar Guit
"Houd je van puzzelen?", vraagt Henk Jumelet. "Ik houd wel van puzzelen, van een moeilijke opgave en dat proberen op te lossen." Als het aan de provinciebestuurder ligt, vallen ook de stukjes van de stikstofpuzzel weldra op hun plaats.
"Het vraagt creativiteit om op te lossen. Doorzettingsvermogen is er ook voor nodig", aldus Jumelet. Een avond eerder heeft hij nog een klein feestje gevierd. Een feestje over afschaffing van de Kritische Depositie Waarde (KDW) , de omstreden berekening voor maximale stikstofgehaltes voor natuurgebieden. Simpel gezegd: het is een stikstofwaarde waar aan voldaan moet worden.
De SGP heeft samen met coalitiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en D66 een voorstel gedaan in de Tweede Kamer om met deze waarde te stoppen. De waarde zou onhaalbaar zijn in sommige gebieden, iets wat Jumelet beaamt. Het is nog maar een voorstel, maar de CDA-gedeputeerde kan niet genoeg benadrukken dat een meerderheid dit voorstel heeft ondersteund. En hij vindt dit een geweldig goede stap.
Er is overigens nog meer reden tot vreugde voor de provinciebestuurder. Maar liefst driekwart van de mensen is het oneens met de stelling van RTV Drenthe van vandaag dat de provincie te langzaam is om het stikstofprobleem op te lossen. Een vreugdedansje weet Jumelet nog net binnen te houden.

Wachten...

Maar wat doet de provincie dan om het stikstofprobleem op te lossen? Nou, de provincie valt bijvoorbeeld de minister lastig om vaart te zetten om snelle en duidelijke stikstofregels op te zetten. Drenthe heeft, samen met de provincies Groningen en Friesland, een plan ingediend bij de minister om de eerste stappen te zetten.
Minister Christianne van der Wal, verantwoordelijk voor het dossier stikstof, heeft de provincies namelijk gevraagd met een plan te komen. Drie plannen zijn er ingediend. Noord-Brabant, Gelderland en de drie noordelijke provincies tezamen. Het afschrift van het plan van Drenthe? 14 februari 2022.
Henk Jumelet
Henk Jumelet © Provincie Drenthe
Tot op heden is daar geen enkele reactie op gekomen. De jolige blik van Jumelet is eindig en verandert in een serieuze blik. Hij zucht wat. "We wachten al die tijd op antwoord. We willen aan de gang." Maar om bezig te gaan, is het geld dat de minister heeft klaarstaan nodig. En voor dat geld is goedkeuring van het plan nodig.
Johnny de Vos, een ambtenaar die namens de provincie in een team zit dat zich buigt over de stikstofproblematiek, begint zich ermee te bemoeien. "Was het maar afgewezen. Dan wisten we waar we aan toe waren", roept hij gefrustreerd.

Laaghangend fruit

Waar de provincie mee bezig wil zijn snelle maatregelen. De provincie noemt dat laaghangend fruit. Omdat appels en peren die vlak boven de grond bungelen, nu eenmaal makkelijker zijn om op te pakken.
Een snelle maatregel is bijvoorbeeld om de stikstof omlaag te brengen. Vooral via vrijwillige medewerking van boeren. "Als ze willen kiezen voor meer weidegang, of als ze op een andere manier de vloeren schoon willen maken", geeft De Vos als voorbeeld. "Geef ons de ruimte om dat te doen. Deze extra kosten voor de agrariër willen we vergoeden. De winst is alleen voor de natuur." Wat hij daarmee aangeeft is dat de stikstofwinst niet ter compensatie voor iets anders mag dienen. "Een boer met 100 koeien mag na deze maatregelen dus niet opschalen naar 120 koeien."

Te veel regels

Deze stappen kunnen nu niet gezet worden. De schuldige: Den Haag. Daar heeft de provincie vaker last van. Jumelet weet nog wel dat de eerste opkoopregelingen veel te ingewikkeld waren. "Veertig boeren hebben zich bij ons gemeld hiervoor. Twee zijn er op gesprek gegaan", geeft hij de ingewikkeldheid van de regels destijds aan. "Daarna kwam de minister met een woest aantrekkelijk bod. Ja, dan gaan de andere boeren wel wachten. Misschien komt er een nóg aantrekkelijker bod."
Mede daarom vraagt hij nu aan Den Haag om snelle en duidelijke stikstofregels. Zo probeert Jumelet de legpuzzel van stikstof stukje bij stukje op te lossen. Maar het zijn zo veel stukjes, dat hij dat niet alleen doet. Er is een heel team bij de provincie opgericht - en al uitgebreid - om volledig met stikstof bezig te zijn. Zelfs met die ploeg duurt het oplossen van die puzzel nog wel enkele jaren.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl