Wandelaars vogelvrij op VAM-berg: 'Wij willen ook paden'

Maak van de VAM-berg niet alleen een fietsberg, maar ook een volwaardige en veilige wandelberg. Die oproep doet Drents coördinator Bernard Mencke van Stichting Wandelnet aan de provincie.
"Het is nu volstrekt onduidelijk waar je als wandelaar wel en niet mag lopen en op zondag word je door fietsers omver gereden." Ook wijst hij op de top naar de verbodsborden bij verschillende routes die weer naar beneden leiden. "Verboden hier in te gaan, maar geldt dat alleen voor afdalende fietsers of ook voor mij als wandelaar?"

Alles gericht op de fiets
Assenaar Bernard Mencke vertegenwoordigt sinds kort de Stichting Wandelnet in Drenthe. Hij betreurt het dat alle aandacht van het provinciebestuur de afgelopen tijd vooral gericht is geweest op de VAM-berg als fietsberg, zonder meteen de wandelaar mee te nemen in aparte routes. "Als wandelaar ben je als het ware vogelvrij verklaard. Waar je eerder in alle rust kon wandelen, jakkeren nu fietsers links en rechts van je."

Aparte wandelpaden
Samen met wandelliefhebber Ben Helming uit Steenbergen denkt Mencke vanmorgen in alle rust via het traditionele wandelpad de berg te kunnen bestijgen. Maar al snel zitten er twee moutainbikers op hun hielen. Mencke en Helming pleiten voor de komst van enkele aparte wandelpaden, daar waar nu nog groene gebieden zijn, zodat fietsers en wandelaars elkaar niet in het vaarwater zitten. "Fietsers hebben ook liever hun eigen route," zegt Mencke, "dat hebben we wel geleerd na een gesprek met fietsers op de top van Col du VAM."

Bewijzering ontbreekt
Het ontbreken van goede wandelroutes op de berg is niet het enige probleem. Ook missen ze aan de voet van de VAM-berg goede bewegwijzering. "Je hebt als wandelaar geen idee waar je nou precies kunt starten, dat staat niet aangegeven. Je hebt her en der parkeerplaatsjes aan de zuidkant, maar waar je vervolgens de berg opmoet is duister. En als je eenmaal je weg bergopwaarts hebt gevonden, heb je geen idee, waar je naartoe moet. En boven even koffie of thee drinken, of naar een toilet, dat is er ook niet bij. Er is wel een paviljoen, De Blinkert, maar dat is een uitzichtpunt en verder is er niks aan voorzieningen", zegt Mencke.

Aan de noordkant is wel een parkeerplaats te vinden via goede bewegwijzering, met ook een bord richting de VAM-berg. "Maar zodra je vanaf die plek op stap gaat, met een wandelwagen, een rollator of elektrische rolstoel, stuit je meteen al op een hindernis. Stapstenen over het water, die soms ook wel onder water staan. Nou, kom daar maar eens over", zeggen de wandelaars Mencke en Helming.

Meedenken
Mencke betreurt het dat eerst fietsvoorzieningen zijn aangelegd, en er nu nog bedacht moet worden hoe de wandelaar bediend gaat worden. "Wij willen er als Wandelnet Drenthe graag over meedenken. Want zoals het nu is, dat kan niet de bedoeling zijn." Veel wandelaars pakken nu, omdat ze onwetend zijn, ook de routes naar beneden waar fietsers met grote snelheid afdalen. "En dat levert toch gevaar op." 

Gedeputeerde Henk Brink moet erkennen dat goede wandelvoorzieningen nu nog ontbreken op de VAM-berg. "De fiets had inderdaad voorrang met de aanleg, waardoor de wandelaars in de verdrukking komen. Maar we vergeten de wandelaars heus niet. We zijn nog druk bezig met wandelroutes. Die hadden eigenlijk in april klaar moeten zijn, maar dat is helaas niet gelukt."

Voor de zomer klaar
Volgens Brink is alles er nu op gericht om voor de zomer ook wandelpaden klaar te maken. "Ik zou dat in elk geval heel graag willen, maar over alles is weer overleg nodig. Maar ik nodig de wandelorganisaties graag uit om met ons mee te denken over de routes."