Miljoeneninvestering voor verbetering binnenstad Emmen

Het centrum van Emmen met Hondsrugtoren
Het centrum van Emmen © RTV Drenthe / Sander Foekens
Het gemeentebestuur van Emmen investeert de komende vier jaar achttien miljoen euro in het centrum van Emmen. Het geld gaat onder meer naar verbetering van de fietsroutes en de entree van het Rensenpark, inclusief het nieuwe Centrum Beeldende Kunst (CBK).
Daarnaast worden twee straten in het centrum, namelijk de Wilhelminastraat en Hoofdstraat Zuid, aangepakt en kunnen (leegstaande) winkelpanden worden omgebouwd tot een andere bestemming, bijvoorbeeld tot woonhuis.
Een deel van het totale bedrag, zo'n 4,5 miljoen, komt van de provincie. Die heeft voor dit soort investeringen een Regiostedenfonds opgezet, waar ook Assen, Hoogeveen en Meppel aanspraak op kunnen maken voor een aantrekkelijkere binnenstad.

Aandacht voor fiets en aanpak centrum

Als het gaat om betere fietsverbindingen zet de gemeente in op een verbetering van de route van het Emmer centrum naar de wijk Angelslo. Ook wordt werk gemaakt van speciale fietsstroken en veiligere oversteekplekken. Ook wordt het aantal fietsenstallingen bij het NS-station uitgebreid.
Rond de binnenstad van Emmen wordt gewerkt aan een nieuwe verbinding tussen het Rensenpark en de Markt. Bovendien wordt er meer groen aangelegd en wil de gemeente meer woonruimte creëren, onder meer aan het Mondriaanplein.

Jaren de tijd

De werkzaamheden worden niet tegelijk uitgevoerd; bij een aantal projecten wordt alleen gestart met de voorbereiding. Alleen de projecten waarvoor de provincie subsidie voor beschikbaar heeft gesteld moeten voor 2025 zijn afgerond.