Harens Lyceum in Zuidlaren gaat dicht

De afdeling van het Harens Lyceum in Zuidlaren sluit de deuren. Uit een brief aan de ouders blijkt dat de school na volgend schooljaar dicht gaat.
Eerder werd al bekend dat de nieuwbouwplannen van het lyceum in Zuidlaren mogelijk niet doorgingen vanwege het dalende leerlingenaantal

Brief
"De teruggelopen leerlingaantallen en de beperkte instroom vormen voor ons, de schoolleiding en het College van Bestuur, al langere tijd een grote zorg", schrijft de school, die onderdeel uitmaakt van het Zernike College, in de brief aan de ouders.

"Het aantal nieuwe aanmeldingen is nu echter zo laag, dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. Ons inziens is dat een onwenselijke situatie voor de leerlingen, omdat zij goed onderwijs verdienen."

'Onderdeel van groter plan'
"De gemeente had besloten fors te investeren in de nieuwe locatie", vertelt VVD-raadslid Edwin Hageman van gemeente Tynaarlo. "Wat ons zorgen baart, is het door onze vingers lijkt te glippen. Er ligt een plan voor een nieuwe locatie met allerlei sportvoorzieningen. De school is onderdeel van een groter plan."

De VVD en Leefbaar Tynaarlo gaan morgen tijdens de raadsvergadering vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over de schoolsluiting.

Deel dit artikel: