De Nieuwe Kolk heeft meer ruimte en geld nodig voor groei

De Nieuwe Kolk in Assen heeft meer geld en meer ruimte nodig om te groeien. Het cultuurpaleis met theater, bioscoop en bibliotheek zit aan de grens van de groei. "We zitten aan het plafond. En we moeten meer verdienen, om zwarte cijfers te kunnen blijven schrijven", zegt DNK-directeur Hanneke Bruggeman.
Over het afgelopen jaar boekt DNK een positief resultaat van ruim 30.000 euro. Dat is 9000 euro meer dan vorig jaar. Maar volgens Bruggeman is dat geld hard nodig voor vernieuwing. "De vraag is groot, maar ons personeelsbestand is te krap. Ook de ruimte die we hebben is te klein. We moeten blijven verdienen, willen we in de toekomst doorgroeien, en aan de vraag blijven voldoen."

Eerder werd al bekend dat DNK over het afgelopen jaar 475.000 bezoekers heeft getrokken, en dat zijn weer enkele duizenden meer dan het jaar ervoor.


Probleem van DNK is dat ze van de zeven miljoen budget als gemeentesubsidie, vijf miljoen kwijt is aan huur en onderhoud van het gebouw. Resteert er twee miljoen voor het culturele programma van theater. "Maar ik ben al 3,5 miljoen euro kwijt aan personele lasten. Die stijgen jaarlijks, maar zijn door de gemeente niet geïndexeerd. Dat was ook de afspraak destijds. Maar na al die jaren zouden we daar nu toch graag 2,5 procent bij willen als compensatie", zegt Bruggeman, wat neerkomt op een paar ton. "We hebben hier wel zo'n 130 mensen aan het werk, op 74 volledige arbeidsplaatsen."

Volgens Bruggeman kampt ze door alle drukte in DNK met een personeelskrapte, omdat veel medewerkers een stuwmeer aan overuren hebben door alle extra activiteiten. "We doen zo'n zevenduizend activiteiten in een jaar, binnen en buiten. En daarmee zijn we flink uit het jasje gegroeid. Maar meer personeel inhuren kan niet, want dan zit ik weer met extra vaste lasten, waar ik geen geld voor heb."
Door de personeelskrapte en ook ruimtegebrek, heeft DNK al een paar keer nee moeten verkopen voor zaalhuurders. "Dus daar zitten we klem."

Intern verbouwen
Inmiddels is er geld opzij gezet, om in DNK intern te verbouwen, zodat er extra ruimtes ontstaan voor ontmoeting, debat en podia, waar externe partijen om vragen die een zaal willen huren. "Want we moeten wel blijven verdienen", zegt Bruggeman. "En dat kan met verhuur van ruimte." Verder probeert DNK op energiekosten te besparen met duurzame ledverlichting.

Dreiging
Wat ook nog als een zwaard van Damocles boven DNK hangt is een dreigende bezuiniging op cultuur in Assen. De gemeente moet zes miljoen bezuinigen volgend jaar, wegens miljoenentekorten op jeugdzorg en wmo. "Ook in de cultuursector wordt geschrapt, een half miljoen is de taakstelling. We zijn erover in gesprek wat er nu precies van DNK wordt verwacht, maar gezien de huidige situatie kan ik geen cultuurgeld kwijtraken", zegt Bruggeman.

Als er dan ergens in geschrapt moet worden, vindt Bruggeman dat de gemeente moet besparen op het gebouw. Bijvoorbeeld het doorschuiven van onderhoud.
Deel dit artikel: