Geen gezondheidsonderzoek windmolens in Veenkoloniën

Er komt geen onderzoek naar het effect van de windmolens op de gezondheid van omwonenden in De Drentse Monden en Oostermoer.
Dat hebben de gemeente Borger-Odoorn, Aa en Hunze Coevorden, Emmen en Stadskanaal bekendgemaakt.

Omwonenden van het geplande windpark dringen al sinds 2013 op zo'n gezondheidsonderzoek aan, maar volgens de GGD in Drenthe en Groningen is zo'n onderzoek te ingewikkeld om regionaal te kunnen uitvoeren.

"Wat wij wilden is niet in de regio te organiseren", zegt wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn. "En dat is teleurstellend, maar we snappen de uitleg wel. De GGD is ook geen onderzoeksinstituut."

Landelijk
Om vast te kunnen stellen of en welke invloed windturbines hebben op de gezondheid, is grootschalig wetenschappelijke onderzoek nodig volgens de GGD. De gemeenten pleiten daarom voor een landelijke aanpak, waar meer expertise aanwezig is dan regionaal. Volgens de gemeenten moet zo'n onderzoek grootschalig en langjarig plaatsvinden om wetenschappelijk betrouwbare resultaten te verkrijgen. 

De gemeenten en GGD sluiten zich daarom aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie. "Als je het echt goed wilt doen, moet je het onderzoek flink optuigen. Dat moet via een commissie, dat is zeer complex, en de onderzoeksvragen moeten ook via die commissie. Dit is voor de vijf gemeenten alleen geen haalbare kaart", aldus Buijtelaar. 

Onderzoek geluid
Er wordt wel onderzoek gedaan naar laagfrequent geluid van de windmolens in het gebied. In dat onderzoek wordt het huidige geluidsniveau in het windturbinegebied bepaald en wordt het niveau na de aanleg van het park gemonitord.