Stelling: Middelbare scholieren moeten op z’n minst een boek per maand lezen

Vmbo-leerlingen hebben volgens de Stichting Lezen en Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO een te lage woordenschat.
Een groot gedeelte van de leerlingen begrijpt soms niet wat ze lezen. Middelbare scholen voeren verplichte leeslessen in om dat probleem tegen te gaan.

Ook de onderwijsinspectie liet in een rapport weten dat het aantal leerlingen die moeite hebben met lezen toeneemt. De afgelopen jaren is het probleem alleen groter geworden.

Volgens de SLO is het moeilijk om leerlingen te motiveren om meer te lezen. Sommige scholen zouden zich wel bewust zijn van het probleem, maar hebben geen idee hoe ze het op kunnen lossen.

Stelling: 
Om een betere woordenschat te krijgen, zouden jongeren wat vaker een boek kunnen lezen. Wat vind jij? Moeten tieners op school verplicht elke maand een boek oppakken?

Deel dit artikel: