Ouders beginnen belangengroep om school Zuidlaren open te houden

Actie is nodig om de middelbare school in Zuidlaren toch open te houden. Dat schrijven twee ouders aan de schoolleiding van het Harens Lyceum. Samen met nog vier ouders en twee docenten zijn ze een belangengroep begonnen.
Deze week werd bekend dat de afdeling van het Harens Lyceum in Zuidlaren, voorheen het Zernike College, de deuren moet sluiten door een dalende instroom van het aantal leerlingen. In een brief aan de ouders staat dat de school na volgend schooljaar dicht gaat.


Vmbo-leerlingen en onderbouwscholieren van havo en vwo kunnen terecht op de school. Dit schooljaar kon de middelbare school maar één klas vullen met nieuwe leerlingen van alle drie de niveaus. Voor komend schooljaar hebben zich maar twintig nieuwe leerlingen aangemeld. 

Belangengroep
"De school is heel belangrijk voor deze regio", zegt Anketrien Schillhorn van Veen. Zij is moeder van één van de leerlingen op de school. Samen met nog vijf ouders en twee docenten aan het Harens Lyceum begon ze een belangengroep om te proberen de middelbare school open te houden. "Als genoeg ouders ons steunen, willen we een congres organiseren om onderwijsinstellingen over te halen hier de handschoen op te pakken", aldus de moeder. 

De ouders zijn het niet eens met het argument van de directie dat leerlingen de school in Zuidlaren links lieten liggen omdat de e-bike in opkomst is en andere scholen dus makkelijker bereikbaar zijn. "Dat is je reinste onzin", zegt Schillhorn van Veen fel. "Volgens mij liet het Harens Lyceum de dependance in Zuidlaren moedwillig verloederen."

Slecht management
In haar brief aan de schoolleiding gebruikt ze de term 'sterfhuisconstructie'. Ook ouder Jan van den Broek denkt dat er meer aan de hand was waardoor de school dicht moet. Hij schrijft: "Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat slecht management en onvoldoende focus een rol hebben gespeeld bij de sluiting."

In de afgelopen vijf jaar had de school vijf teamleiders en vier verschillende directeuren, vertelt Anketrien Schillhorn van Veen. "Ik vind dat de school verantwoordelijkheid moet nemen en dat niet moet doen via sluiting." 

Nieuwbouwplannen op lange baan
De ouders hopen dat de middelbare school toch geopend kan blijven, omdat hij een belangrijke (sociale) functie vervult binnen de regio. Zo schrijven beide ouders in hun brief aan de schoolleiding dat het Harens Lyceum een mooie opstap was naar 'de grote school'. 

Daarnaast zorgt het verdwijnen van het de school er ook voor dat de plannen voor een nieuwe sporthal zijn uitgesteld. De school zou een belangrijke gebruiker worden van dit nieuwe complex.

Het Harens Lyceum was niet bereikbaar voor commentaar.