Onderzoeksbureau adviseert ook OR Midden-Drenthe op te stappen

In het volledige eindrapport van adviesbureau BMC krijgt de ondernemingsraad (OR) van de gemeente Midden-Drenthe het advies om een nieuwe start te maken. “Schrijf nieuwe verkiezingen uit en pak met een frisse bezetting de medezeggenschap weer op”, zo stellen de onderzoekers.
De OR en de interne en externe vertrouwenspersonen hadden volgens BMC de afgelopen jaren steeds meer moeite om afstand te nemen van de onrust op het gemeentehuis en dat heeft een zware wissel op hen getrokken. “De OR en het managementteam zijn als twee kampen tegenover elkaar komen te staan. Ook zien we hier een patroon van afnemend onderling begrip, onderling wantrouwen, verharding van standpunten en beschuldigingen over en weer”, zo staat in het eindrapport dat vanavond openbaar werd.

Angstcultuur
In januari presenteerde BMC al de hoofdlijnen uit het rapport. De kernboodschap was dat er in de ambtelijke organisatie sprake is van een angstcultuur en gebrek aan visie. Het moest anders en dat kon volgens het onderzoeksbureau alleen met een nieuwe leiding. Gemeentesecretaris Aline Pruntel werd nog voor de openbaarmaking van de conclusies aan de kant gezet.

Eerder bleek al uit onderzoek van RTV Drenthe dat de problemen zich centreerden rond de gemeentesecretaris. Het BMC-rapport schrijft dat er geen draagvlak was voor Pruntel. Respondenten waren niet tevreden over de persoonlijke bejegening door haar: “Die wordt ervaren als afstandelijk, waarbij ook kwalificaties als intimiderend en manipulatief zijn geuit.”

Reactie Pruntel ontbreekt
BMC schrijft dat het voorlopige rapport in het kader van wederhoor is voorgelegd aan de Pruntel en dat zij heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in de inhoud. Haar reactie en de reactie daarop van BMC zijn verwoord in een apart document, dat niet bij het volledige onderzoeksrapport zit. RTV Drenthe heeft dit document bij de gemeente opgevraagd, maar een woordvoerder zegt het niet te kunnen verstrekken: “Wij kennen haar reactie niet. Dat is tussen BMC en haar.”

De gemeente is nog steeds in gesprek met Pruntel over de afwikkeling van haar ontslag. De voormalig gemeentesecretaris stapte vorige maand naar de rechter om haar ontslag aan te vechten. Tot een uitspraak kwam het nog niet, omdat beide partijen bij de rechter hebben aangegeven er zelf in een gesprek uit proberen te komen. Als dat niet lukt, komt de zaak alsnog voor de rechter.


Adviesbureau BMC adviseerde in januari aan de nieuwe gemeentesecretaris met een compact team verder te gaan. Inmiddels trekt interim-gemeentesecretaris Guus van den Berg samen met een afdelingshoofd aan de touwtjes. “Een afdelingshoofd heeft een andere baan en met een ander afdelingshoofd zijn we in gesprek”, is alles wat een woordvoerder van de gemeente daarover wil zeggen. Ze wil ook niet zeggen om wie het gaat. Ex-werknemers hebben RTV Drenthe eerder verteld dat een van de leden van het MT de bijnaam Raspoetin heeft.

Veel medewerkers vertrokken
RTV Drenthe maakte al voor de uitkomst van de conclusies bekend dat er bij de gemeente Midden-Drenthe nog nooit zoveel mensen zijn vertrokken als in 2018. BMC bekeek verslagen van vijftien exitgesprekken uit 2018 en daaruit blijkt dat een derde van die medewerkers is vertrokken uit onvrede. De tevredenheid over de organisatie is bij 77 procent van de respondenten vorig jaar verslechterd, zo meldt het onderzoeksrapport.

Het ziekteverzuim was in 2017 niet noemenswaardig anders dan bij andere gemeenten, maar cijfers over 2018 zijn door BMC niet meegenomen in het rapport. Uit cijfers die RTV Drenthe heeft opgevraagd in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur blijkt dat het ziekteverzuim in 2018 steeg tot 6 procent; in 2017 was het nog 4,9 procent. Het langdurig ziekteverzuim steeg van 4 procent in 2017 naar 4,3 procent in 2018.
Meer over dit onderwerp:
gemeente Midden-Drenthe Beilen BMC Aline Pruntel
Deel dit artikel: