Nieuw college Emmen gaat inzetten op woningmarkt en wil meer naar buiten

De zes beoogde wethouders met het coalitieakkoord
De zes beoogde wethouders met het coalitieakkoord © Janet Oortwijn/RTV Drenthe
Het nieuwe college van Emmen wil de komende vier jaar inzetten op vier thema's. Werken en meedoen, wonen, leefbaarheid en samenleven. Dat blijkt uit het coalitieakkoord 2022-2026, dat vanmiddag in Schoonebeek is gepresenteerd door de zes beoogde wethouders van Wakker Emmen en PvdA.
"We hebben niet alles tot achter de komma ingevuld", licht lijsttrekker René van der Weide van Wakker Emmen toe. "We hebben gekozen voor een bestuursakkoord op hoofdlijnen en niet om alles al tot achter de komma in te vullen. Hoe we dat gaan is nog een kwestie van uitwerken."

Woningmarkt belangrijk thema

Een groot thema voor de komende bestuursperiode is wonen. Vier jaar geleden sprak de gemeente nog van afschalen, de situatie is nu geheel anders. "Er is bijna geen woning meer te koop of kavel te krijgen. De markt is oververhit. De voet moet nu van de rem en we moeten gas gaan geven. We willen de komende vier jaar 2000 woningen realiseren samen met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers. Daarnaast willen we voor 2030 nog eens 2000 woningen voorbereiden", aldus Van der Weide.
"We willen in ieder dorp en wijk bouwen. We gaan geen weilanden omploegen voor nieuwe wijken, we willen aansluiten bij bestaande bebouwing. We zien dit ook als kans om rotte kiezen in wijken en dorpen op te ruimen."
Ook is Emmen voornemens om een zelfbewoningsplicht in te voeren. Dit houdt in dat de woningeigenaar zelf in het huis moet gaan wonen.

Zorgen over openbare orde

Volgens Van der Weide zijn er zorgen over de openbare ruimte. "Die is op sommige plekken veertig jaar oud. Daar moet je gaan investeren. Er ligt ook een grote opgave wat betreft het wegenonderhoud en de fietspaden. Deze willen we op een goed niveau brengen. We hebben daar tot 2025 ook 40 miljoen voor vrijgemaakt in de begroting."
Daarnaast blijft Emmen doorgaan met het investeren in voorzieningen in de dorpen en wijken. "Dat in combinatie met de woningbouw en lichte stijging van het inwonersaantallen in de dorpen. Dan is het belangrijk dat de basisvoorzieningen overeind kunnen blijven."
Ook wordt de visie op het Rensenpark herijkt en wordt er een plan gemaakt voor het stationsgebied in Emmen. De ozb wordt de komende jaren niet verhoogd. Dat beloofden de afgelopen colleges ook, maar door bezuinigingen twee jaar geleden, moest Emmen daar vanaf wijken.

Wethouder per gebied

Naast de portefeuilleverdeling op hoofdlijnen, wordt er per gebied een wethouder toegewezen. De gemeente Emmen is al ingedeeld in zes gebieden: de Velden, de Monden, de Blokken, Emmen Noord, Emmen Oost en Emmen Zuid.
"We werken in de ambtelijke organisatie al op die manier. Nu komt er per gebied een bestuurlijk aanspreekpunt", vervolgt Van der Weide. "We willen dichter bij de samenleving gaan. We willen meer naar buiten toe. Corona heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat veel zaken tot stilstand zijn gekomen." Daarnaast wordt gekeken of het gemeentehuis op zaterdagochtend en donderdagavond open kan.

Economie

Een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord is de RegioCampus Emmen, met hierin plek voor de Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool NHL Stenden en het Drenthe College. "Hierbij hoort ook de ontwikkeling van een fysieke campuslocatie", licht Raymond Wanders toe. Hij is de beoogd wethouder voor de PvdA. Samen met Treant Zorggroep, met ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, Drenthe College en NHL Stenden heeft de gemeente een locatie gevonden op de plek van de oude Aquarena. "De succesvolle hbo-opleiding in Emmen smaakt naar meer."
Daarnaast blijft Emmen inzetten op bereikbaarheid. "De Nedersaksenlijn, maar ook een directe busverbinding met Hoogeveen. Daarnaast zien we graag dat de E233 in Duitsland wordt verdubbeld. En blijven we ons inzetten voor de verdubbeling van de N34. Dat maakt Zuidoost-Drenthe, Emmen ligt daar centraal in, een sterk logistieke plek. En waar werk is, willen mensen wonen", aldus Wanders.
Ook groene chemie, digitalisering en werkgelegenheid blijven grote thema's. "Er is meer vraag van werkgevers dan dat er werknemers zijn. Dat betekent dat we kansen zien om deze groei voor iedereen ten goede te laten komen." Samen met Menso en Emco wil de gemeente nog meer in wil zetten vroegsignalering. "We wachten niet tot iemand werkloos wordt of niet langer zijn functie kan uitoefenen omdat de inhoud is veranderd."
"We werken nu acht jaar met elkaar samen", besluit Van der Weide. "We hebben een mooie basis gelegd en we gaan nu intensiveren in Emmen om te kunnen oogsten. Het zou ook gek zijn als we ineens zaken heel anders gaan doen."
Op maandag 9 mei wordt in een speciale raadsvergadering het nieuwe college geïnstalleerd. De precieze portefeuilleverdeling wordt in de eerstvolgende collegevergadering besloten en volgt dus nog.
Zes wethouders in plaats van vijf
Het nieuwe bestuur van Emmen bestaat uit wethouders van Wakker Emmen en PvdA. Voor Wakker Emmen blijven dat Jisse Otter en René van der Weide. Dewy Leal (36) uit Emmen en Pascal Schrik (41) uit Schoonebeek zijn de twee nieuwe wethouders voor de partij, die bij de verkiezingen vijftien zetels haalde. Voor de PvdA zijn het net als in de vorige periode, Guido Rink en Raymond Wanders.
De afgelopen periodes had Emmen vijf wethouders. Er is nu gekozen voor een zesde wethouder erbij, vanwege het groeiende takenpakket van de gemeentes.
Portefeuilles op hoofdlijnen:
-René van der Weide (34) van Wakker Emmen: ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en leefbaarheid
-Jisse Otter (64) van Wakker Emmen: financiën, wonen, handhaving, gemeentelijke organisatie
-Dewy Leal (36) van Wakker Emmen: jeugd, onderwijs, welzijn, cultuur
-Pascal Schrik (41) van Wakker Emmen: milieu & duurzaamheid, sport, recreatie & toerisme
- Raymond Wanders (51) van de PvdA: werk, inkomen en gezondheid
- Guido Rink (41) van de PvdA: economie, wmo, emancipatie

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.