Mega-WOB-verzoek bij Drentse overheden over Shell en NAM

Het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) heeft bij zeventien overheidsorganen een WOB-verzoek ingediend. PAJ onderzoekt de verstrengeling tussen Shell en de overheid en krijgt daarbij hulp van de onderzoeksjournalisten van Follow the Money.
De WOB-verzoeken zijn ook ingediend bij de provincie Drenthe en de gemeente Assen. Shell is voor 50 procent eigenaar van de NAM, dat haar hoofdkantoor in Assen heeft en een van de bedrijven die de gaswinning in Drenthe uitvoert.

'Ongekende omvang'
PAJ wil alle documenten van de afgelopen veertien jaar openbaar hebben die inzicht kunnen geven in de samenwerking tussen Shell en de Nederlandse overheid. De onderzoeksjournalisten willen weten of Shell invloed heeft op bijvoorbeeld het economisch beleid, maar ook op het milieu- en onderwijsbeleid. De WOB-verzoeken zijn ingediend bij negen ministeries, drie provincies en vijf gemeenten.

De omvang van dit verzoek is 'ongekend'. Met álle documenten bedoelen de onderzoekers ook echt alles. "Alle e-mails, vergaderverslagen, memo's, video's, voortgangsrapportages, planningen, beleidsstukken, brieven, rapportages, WhatsApp- en faxberichten. De omvang van elk verzoek: zo'n zeventig kantjes." PAJ en Follow the Money noemen het project de Shell Papers.

2005
Het startpunt 2005 is niet zonder reden gekozen. In dat jaar fuseerden de Britse en de Nederlandse tak van Shell tot één bedrijf. Daarnaast werd in 2005 het klimaatakkoord van Kyoto gesloten. Nederland tekende er toen voor om de broeikasgassen terug te dringen. De onderzoekers vermoeden dat klimaatkwesties hoger op de agenda kwamen tijdens besprekingen tussen de overheid en de fossiele industrie. 

Als de documenten openbaar worden gemaakt, komen ze in een zogeheten WOB-dashboard te staan. Lezers kunnen er dan zelf ook mee aan de slag.