Forum voor Democratie verbolgen over coalitieadvies: VVD pleegt kiezersbedrog

"Dit is een verrassende wending die geen recht doet aan de kiezer." Dat zegt Forum voor Democratie-voorman Hendrikus Velzing naar aanleiding van het advies van informateur Roelie Goettsch (PvdA). Zij adviseert een college zonder FvD.
"Wij zijn van nul naar zes zetels gegaan. Dus dan vind ik dit wel erg jammer", zegt Velzing. Volgens Goettsch is een coalitie van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie wel haalbaar omdat met Forum erbij de standpunten over klimaatmaatregelen veel te ver uiteen lopen.

'Drenthe met windmolens en zonneweiden'
"Wat betreft het klimaat zijn we het eens met de VVD. Dus dit verrast mij. De VVD wil net als wij geen windmolens, alleen op zee. En geen zonneweiden, alleen zonnepanelen op daken. Er heeft afgelopen weekend een wending plaatsgevonden", denkt Velzing. "De VVD is over links gegaan. Dat betekent dat we een Drenthe krijgen met veel windmolens en zonneweiden. Terwijl we deze provincie in China promoten om toeristen te ontvangen. En die komen echt niet voor windmolenparken en zonneweiden." Volgens Velzing pleegt de VVD kiezersbedrog door te opteren voor een college samen met GroenLinks.

Volgens VVD-voorman Henk Brink is er geen sprake van kiezersbedrog. "Er is nog helemaal geen collegeprogramma uitonderhandeld en je kunt er zeker van zijn dat we daar echt onze invloed op gaan uitoefenen." Volgens Brink klopt het beeld dat Velzing schetst ook niet. "Ja, we liggen dicht bij Forum als het over het klimaat gaat, maar wij willen wel windmolens en zonnepanelen, als er maar draagvlak voor is. We zullen iets aan het klimaat en de energietransitie moeten doen, alleen moet het wel werkbaar en betaalbaar zijn.


Volgens Velzing staat de VVD niet meer achter de eerdere klimaatstandpunten. "Dit is kiezersbedrog. Lees het VVD-programma maar. Ik weet niet hoe ze aan hun kiezers uitleggen dat ze naar links verschuiven, naar GroenLinks. Qua klimaat staat de VVD zelfs verder van GroenLinks af dan wij."

'Laat het ze maar uitleggen'
"Verder is FvD op sociale kwesties helemaal meegegaan met de PvdA", zegt fractievoorzitter Velzing. "In de hoop dat die partij een stukje naar FvD zou opschuiven wat betreft klimaat. Maar dat is gebleken van niet." Beoogd PvdA-formateur Cees Bijl bevestigt dat Forum en PvdA wat betreft de sociale agenda op één lijn zaten. "Maar op een aantal andere punten wijken ze echt af van de andere partijen."

Woensdag is er een debat tussen de fractievoorzitters over het advies van informateur Roelie Goettsch. Cees Bijl wil de coalitieonderhandelingen gaan leiden.