Ssssst, de eindtoets is begonnen!

Spannende dagen op veel basisscholen. Want de Centrale Eindtoets is weer begonnen, ofwel de Cito-toets voor groep achters. Toch zijn er steeds meer scholen die meedoen aan een alternatieve eindtoets.
Zo maken alle openbare basisscholen in de gemeente Westerveld de eindtoets van Route 8. Die toets wordt digitaal afgenomen en is adaptief. "Dat betekent dat de vragen zich aanpassen naar het niveau van de leerling", zegt Margreet Langen, directeur van OBS De Singelier. Op deze basisschool maakt groep acht de eindtoets na de meivakantie.


Inmiddels koos minder dan vijftig procent van de basisscholen nog voor de Citotoets. Steeds meer scholen maken gebruik van de IEP, Route 8, AMN Eindtoets en de Dia-eindtoets. Deze toetsen worden in een kortere tijd afgenomen dan de Centrale Eindtoets. Daar zijn de leerlingen drie ochtenden zoet mee, tegenover bijvoorbeeld twee dagdelen als ze de IEP-toets maken. Dat geldt ook voor de toetsen CESAN en AMN. De Route 8- en de Dia-eindtoets zijn nog korter. Die worden in één ochtend afgenomen.

"Wij gebruiken de Cito, omdat ons leerlingvolgsysteem ook van Cito is", zegt Jan-Tinus Esschendal van OBS De Dobbe. Vanaf groep drie maken kinderen al een Cito-toets. Op basisschool De Dobbe moest het vandaag dan ook stil zijn in de gangen, want volgens het landelijk beleid moet groep acht vandaag, morgen en overmorgen de Centrale Eindtoets maken. 

Esschendal: "Het is een goede toets en wij willen volgend jaar afwegen of we de toets ook digitaal willen afnemen. Als we dat willen, gaan we ook naar andere aanbieders van de eindtoets kijken."
Meer over dit onderwerp:
Cito-toets eindtoets Diever Gasselte basisschool
Deel dit artikel: