Ton voor logeerzorg Assen en Midden-Drenthe

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 100.000 euro beschikbaar voor een proef voor betere logeerzorg in Drenthe. Assen en Midden-Drenthe gaan die pilot uitvoeren.
Logeerzorg is een voorziening om mantelzorgers te ontlasten. De persoon die verzorgd wordt door de mantelzorger kan dan een nachtje 'uit logeren', zodat de mantelzorger eens niet met de zorg bezig hoeft te gaan. 

Tijdens de pilot wordt onderzocht waarom er nog weinig gebruik gemaakt wordt van de beschikbare logeeropties en wat eraan moet verbeteren om de logeerzorg te laten slagen. Verschillende zorgorganisaties doen eraan mee.

In de rest van Nederland worden nog negen andere proeven gestart.