Vraagtekens bij aantal van zes wethouders in Emmen: 'De uitleg ontbreekt'

Het nieuwe college van Emmen
Het nieuwe college van Emmen © Janet Oortwijn/RTV Drenthe
Zes wethouders voor de gemeente Emmen? Is dat niet een beetje veel? Meerdere fracties vroegen het zich vanavond hardop af. De fracties Wakker Emmen en PvdA zwaaien de komende vier jaar de scepter in Emmen.
Wakker Emmen wordt hofleverancier van het nieuwe college met vier wethouders. D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en VVD misten echter tekst en uitleg voor wat betreft de keuze voor uitbreiding van vijf naar zes wethouders.
Het college gaat naast burgemeester Eric van Oosterhout en oudgedienden René van der Weide, Jisse Otter, Raymond Wanders en Guido Rink bestaan uit Pascal Schrik en Dewy Leal. De zes werden vanavond officieel benoemd, samen met alle raads- en commissieleden. De benoeming van Van der Weide en Otter leverde twee tegenstemmen op, die van Wanders een. Bij de rest was iedereen voor.

Over de schutting

Zes wethouders deed bij Joey Koops (D66) de wenkbrauwen fronsen. Hij sprak van een uitzonderlijke situatie, aangezien zo'n hoeveelheid weinig voorkomt. Volgens hem moest dat goed uitgelegd worden richting de kiezer.
Vooral nu er maar twee partijen in het college zitten en er de laatste jaren veel bezuinigingen zijn geweest. "Een wethouder is relatief duur, zowel in bezoldiging als in wachtgeld", merkte hij op.
Ook GroenLinks stelde vraagtekens bij het uitdijend aantal wethouders. Volgens fractievoorzitter Bernadette van der Woude verschilt het takenpakket niet veel met dat uit de vorige periode. Henk Huttinga (ChristenUnie) ging mee met de argumentatie. Maar hij verwachtte ook dat het Rijk niet zal nalaten om in de komende jaren meer taken over de schutting richting gemeenten te gooien.

Eerst een onderbouwing

Patrick de Jonge (VVD) vroeg zich af waar die extra slagkracht voor nodig was. "De uitleg ontbreekt en ook is de portefeuilleverdeling niet helder." Rene Wittendorp (CDA) wenste nadrukkelijk eerst een goede inhoudelijke onderbouwing voordat er overgegaan werd tot benoeming van de wethouders.
René van der Weide (Wakker Emmen) legde uit dat het takenpakket van de gemeente Emmen in de laatste jaren alleen maar is toegenomen. Bovendien heeft de gemeente nog steeds de handen vol aan de decentralisatie die vanaf 2015 is doorgevoerd. In dat jaar schoof het Rijk de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen door naar de gemeenten. "Om dat goed in de vingers te krijgen, kost het tijd", aldus Van der Weide.

Woningbouw

Bovendien wachten de gemeenten nog de energietransitie en een hernieuwde opgave voor wonen. Waar het ongeveer zes jaar geleden vooral neerkwam op snoeien in woningbouwplannen, moeten er nu snel huizen bij.
Tot slot gaat er tegenwoordig ruim 430 miljoen euro om in de begroting van de gemeente Emmen. Significant meer dan ettelijke jaren geleden, aldus Van der Weide. Waar ook weer extra werk uit voortkomt, aldus Van der Weide. Een college met zes wethouders voor een gemeente met meer dan 100.000 inwoners is verder lang niet zo uitzonderlijk, reageerde hij verder op D66'er Koops. Hij verwees daarbij ook naar Rotterdam, waar het college uit tien wethouders bestaat.
Vanavond is ook het coalitieakkoord aangeboden aan burgemeester Eric van Oosterhout. Het akkoord wordt op 2 juni inhoudelijk besproken door de gemeenteraad.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl