Oude officierswoningen in Oranjestraat Assen gered: geen sloop maar groot onderhoud

De dreigende sloop van de monumentale officierswoningen in de Oranjestraat in Assen is van de baan. Woningverhuurder Omnia Wonen gaat groot onderhoud plegen aan de 41 historische huurhuizen uit 1921.
Na jaren getouwtrek en onzekerheid, heeft de woningverhuurder besloten de bijzondere kazernewoningen zelf op te knappen. Een deel van de bewoners is er blij mee, vooral omdat een belangrijk stukje historie bewaard blijft. Een ander deel moet nog even wennen aan een minder rigoureus verbeteringsplan, dat de huurprijs ietsje omhoog brengt maar de energielasten omlaag.

Bijna 100 jaar oud
De 41 officierswoningen dateren uit 1921 en werden destijds gebouwd om de hogere militairen van de Johan Willem Friso Kazerne een eigen plek te geven in garnizoenstad Assen. Bouwer was toen 'Arbeid Adelt', een landelijke woningbouwvereniging voor onderofficieren. Tegenwoordig zijn de huizen van woningcorporatie Omnia Wonen.

Er mankeert zoveel aan de huizen, dat Omnia er een paar jaar geleden het liefst de slopershamer in wilde zetten, om daarna nieuwbouw te plegen. De gemeente hield dat tegen, omdat de huizen gemeentelijk monument zijn en dus beschermd moeten worden. Minimaal de voorgevels moesten blijven staan.


Patstelling
Een veel te dure operatie, vond Omnia. Helemaal, omdat de gemeente niets wilde meebetalen aan het renovatieproject met behoud van de historische voorgevels. Dat duurde jaren, deze patstelling, totdat deze week een definitief plan van groot onderhoud aan de bewoners werd voorgelegd.

Bedoeling is dat alle huurhuizen nieuwe keukens krijgen, een nieuwe douche en nieuw sanitair, isolatieglas, mechanische ventilatie, centrale verwarming in plaats van kachels en een combi-ketel. Tien werkdagen duurt de aanpak van elke woning. De huurders kunnen tijdens de onderhoudswerkzaamheden tijdelijk in een noodunit terecht, waarvan er vijf in de tuin achter de huizen komt te staan.

Blij mee
Bewoonsters Els Drenth en Kirsten Lansbergen zijn er blij mee. Eindelijk komt er verbetering van de woningen, zonder dat de historie aangetast wordt. "Het oude karakter van onze straat blijft bestaan, zoals de bedoeling was, maar gelukkig wordt mijn huis ook wat moderner. Dat werd ook wel eens tijd. Het is allemaal zo oud. En het dreigde steeds langer te duren, maar gelukkig komt er nu verandering in", zegt Els Drenth.

Volgens Kirsten Lansbergen had het misschien 'iets grootser' aangepakt kunnen worden, maar ze is tevreden dat er nu eindelijk iets gebeurt. Wel kijkt ze op tegen de 'bende'. "Maar we krijgen er hopelijk iets moois voor terug."

Bedoeling is volgens Omnia Wonen om in september te beginnen met de onderhoudsoperatie in de Oranjestraat. Hoeveel de exacte kosten zijn per woning, wil de woningverhuurder niet zeggen, maar het gaat om een miljoenenoperatie.