Assen legt tonnen neer voor doorontwikkeling woningbouw Kloosterveen

Grond van Kloosterakker
De voormalige akkerbouwgrond waar de eerste huizen van Kloosterakker komen © RTV Drenthe/Esmée Söllner
De gemeenteraad in Assen wil dat de woningbouw in Kloosterveen versneld wordt. Om dit mogelijk te maken is een bedrag nodig om de woningbouw voor te bereiden. Maar zo makkelijk als het lijkt, is het niet. Eerst moeten nog wat obstakels uit de weg geruimd worden.
Het geld dat nodig is, is een voorbereidingskrediet van 350.000 euro. Voor dat bedrag moet een ontwikkelingsstrategie worden opgesteld om sneller te kunnen bouwen in Kloosterveen. Op dit moment telt de wijk 4000 huizen, daar komen nog eens 2500 woningen bij. En dat begint met zo'n 500 in Kloosterakker.

Stikstof en Fochteloërveen

Er is echter een probleem, ook wel 'de wolken bij Kloosterveen' genoemd door wethouder Karin Dekker (GroenLinks). Want op dit moment is het nog altijd onzeker hoe het zit met de stikstofopgave, en wat nu exact de impact is van het nabijgelegen natuurgebied Fochteloërveen op de verdere woningbouw bij Kloosterveen. Maar dat de woningen er moeten komen, daar is de gehele raad het over eens, en sneller dan aanvankelijk was gepland.
Het Fochteloërveen is een natuurgebied waar zeldzame soorten en dus beschermde ganzen, zwanen en kraanvogels slapen. Deze dieren eten en rusten overdag op de akkers rondom het veen. Die rust is inmiddels verstoord door allerlei menselijke activiteiten zoals fietsen, wandelen en de hond uitlaten. Dat gebeurt vanuit de woonwijk Kloosterveen. Ook wordt het foerageergebied kleiner door de oprukkende woningbouw op de akkers. Omdat het Fochteloërveen een Natura 2000-gebied is, moet de provincie erop toezien dat de natuurbeschermingswet wordt nageleefd en er binnen vijf kilometer geen verstoring is. Die blijkt er dus wel degelijk te zijn, volgens nader onderzoek.

'Is het voorstel niet te vroeg?'

De vragen uit de raad gingen dan ook over de foerageergebieden. De gemeente verwacht namelijk voor de zomer met een voorstel te komen hoe ze het verlies aan akkerbouwland rondom het Fochteloërveen kan compenseren, om zo het tekort aan foerageercapaciteit te herstellen. D66-fractievoorzitter Adinda Bornkamp vroeg zich daarom ook af of dit raadsvoorstel niet te vroeg komt. "Moeten we niet wachten op datplan? Op basis daarvan kunnen we een besluit nemen over dit bedrag." Assen Centraal, GroenLinks en het CDA sloten zich aan bij deze vraag.
Fractievoorzitter Albert Smit van Assen Centraal ging verder: "Als we dit bedrag goedkeuren en de uitbreiding kan toch niet plaatsvinden, of door uitstoot van stikstof of door ganzen in het Fochteloërveen, gaat dan de uitbreiding wel door in Kloosterveen?" Het CDA onderschreef dit: '"Er gaat veel geld uitgegeven worden aan voorbereidingen en dan blijkt straks dat het niet uitgevoerd kan worden."

'Risico dat we moeten nemen'

Dekker begon de beantwoording van de vragen met de constatering dat de gemeenteraad juist een plezier wordt gedaan met versnelling. "En dat begint met de ontwikkelingsstrategie, want waar gaan we bouwen? Daar hebben we een plan voor nodig. En we kunnen twee dingen doen: afwachten tot helder is wat er gebeurt rondom de foerageergebieden en de stikstof, of nu een plan maken. Als er een plan ligt, kost het nog drie tot vier jaar om te starten met bouwen. En aangezien de raad wil versnellen met bouwen, is dat plan nu wel nodig", aldus Dekker die het tempo erin wil houden.
De wolken boven Kloosterveen zijn volgens Dekker wel echt een probleem. Maar het college van B en W heeft ook ambitie om woningen te bouwen en het natuurbehoud en de stikstofproductie in balans te houden. Als het plan er niet komt, dan loopt de gemeente achter de feiten aan. Dekker: "Het kan zo zijn dat we het plan voor Kloosterveen niet verder kunnen uitvoeren, maar dat is een afgewogen risico."
Volgende week donderdag beslist de Asser raad definitief of het college de gevraagde 350.000 euro krijgt, om het ontwikkelingsplan voor Kloosterveen te realiseren.