Lot inwoners Steenberger camping Panda Rosa nog onzeker

Panda Rosa in Steenbergen
De ingang van de camping in Steenbergen. Als het aan de gemeente ligt, wordt de camping straks een natuurgebied. © Mathijs Renkema / RTV Drenthe
"Wie bepaalt dat wij zo niet mogen wonen? Waarom wordt dit stukje land teruggegeven aan de natuur terwijl er woningnood is", het is een noodkreet van één van de bewoners van camping Panda Rosa in Steenbergen.
Al ruim een half jaar hangt de inwoners op de camping in Steenbergen een gedwongen verhuizing boven het hoofd. Ze zouden voor het einde van het jaar de camping moeten verlaten. De gemeente Noordenveld wilde de camping opkopen en teruggeven aan de natuur. Maar dat werd uitgesteld. Intussen bezochten verschillende raadsleden de camping en hoorden de verhalen van de inwoners aan.

Andere mogelijke koper

De gemeenteraad van Noordenveld debatteerde gisteren over Panda Rosa tijdens de eerste raadsvergadering in de nieuwe bezetting. Vraag van de dag: geeft de raad het college krediet om de camping eventueel aan te kopen? Een vraag die wordt bemoeilijkt doordat er vlak voor de vergadering twee brieven binnen zijn gekomen die nog niet bij iedereen bekend zijn. Bovendien is er nog geen tijd geweest om een van de twee brieven te anonimiseren, waardoor deze nog niet openbaar is.
Het belemmert het debat. Wel is duidelijk dat een mogelijke andere koper zich heeft gemeld voor het stuk land. Raadsleden zitten met veel vragen over die nieuwe koper. Hoe zijn de gesprekken? Zijn de mogelijke kopers wel sociaal en denken ze om de inwoners van de camping?

Recreatie

In de brief die wel openbaar is wordt duidelijk dat een derde partij in gesprek is met de huidige eigenaar van Panda Rosa. Ze willen een kleinschalig recreatieverblijf voortzetten 'voor families en rustzoekers uit heel Nederland'. 'Om dit doel te bereiken hebben wij echter wel de hulp nodig van de gemeente nodig en dan met name om de huidige bewoners elders te huisvesten', is in de brief te lezen. Dat zou voor 1 november 2022 moeten zodat de nieuwe eigenaren zich kunnen focussen op het recreatieseizoen in 2023.
De eigenaar staat het vrij om ook met deze derde partij om de tafel te gaan, benadrukt wethouder Robert Meijer (VVD). Hij zegt niet meer te weten dan wat er in de twee brieven (die wel beschikbaar zijn voor de raadsleden en het college van B&W) staat.

'Geen toekomst in Panda Rosa'

In september vorig jaar ontvingen de bewoners van Camping Panda Rosa in Steenbergen een brief met de mededeling dat zij moesten vertrekken. Ze kregen tot het nieuwe jaar om een nieuwe verblijfplaats te zoeken, daarna zou de camping aan de gemeente Noordenveld verkocht worden. Het plan van het gemeente was om van Panda Rosa een natuurgebied maken, omdat de camping niet levensvatbaar is. De kwaliteit van het park zou zeer slecht zijn.
'Er is nog steeds sprake van een zorgelijke situatie met verwaarloosde wooneenheden waar relatief veel kwetsbare mensen zijn gehuisvest die te maken hebben met verschillende - en elkaar versterkende- sociale problematiek' is te lezen in een van de documenten van het programma Vitale Vakantieparken. Een programma waarin campings en andere recreatieve plekken tegen het licht worden gehouden om te kijken of er nog toekomst in het park zit.
De camping stond in het verleden bekend om overlast van bewoners. Er woonden mensen met criminele achtergrond en er waren problemen met drank en drugs. Die overlast is er volgens de bewoners al lang niet meer. Een beheerder zorgde voor een verandering. Ook mogen mensen niet permanent op de camping wonen, maar dat gebeurt wel. Er wonen mensen die nergens anders heen kunnen, vertelden de bewoners eerder aan RTV Drenthe, vanwege onder andere te hoge huren voor een woning, te hoge woningprijzen voor starters en lange wachtrijen voor huurhuizen.

Onderzoek naar verschillende scenario's?

Er liggen dus meerdere scenario's op tafel, concludeert een aantal raadsleden. Geeft de raad het college een zak met geld om de camping op te kopen of krijgt een derde partij speelruimte om Panda Rosa nieuw leven in te blazen? Wat er gaat gebeuren is onduidelijk. "Wel moet de camping levensvatbaar zijn: het kan nooit de bedoeling zijn het voort te zetten als de situatie is zoals het nu is", zegt de wethouder doelend op het gedogen van de permanente bewoning.
Dan rest de vraag, wat gaat er gebeuren met de mensen die nu permanent wonen op Panda Rosa, waarvan sommigen daar door de gemeente zijn geplaatst. "Voor bewoners is het een situatie die de kern van hun bestaan raakt. Sommige mensen wonen er al jaren", meent Bertus Jan Epema van PvdA/GroenLinks. "De afgelopen maanden is er veelvuldig contact geweest met de raad en de bewoners. Veel fracties wilden meer tijd om over dit onderwerp te beslissen." Veel raadsleden zijn het met Epema eens: er moet zorgvuldig met deze kwestie omgegaan worden.

Onrust weghalen

Christien Stille van Lokaal Noordenveld benadrukt dat de onrust bij de bewoners weggehaald moet worden en de vragen beantwoord moeten worden. Voor de toekomst van de camping en ook voor de inwoners moet er niet alleen gekeken worden om het terug te geven aan de natuur, maar er moet onderzoek komen naar verschillende scenario's, meent Stille. "Er moet bijvoorbeeld gekeken worden of bewoners in een prikkelarme omgeving kunnen wonen."
Ook Lijst Groen Noordenveld is het daar mee eens. "Het sociale aspect is het allerbelangrijkste", meent raadslid Femke Wolthuis. "We moeten daar goed mee omgaan en kijken welke andere mogelijkheden er zijn. We moeten niets overhaast besluiten." Of dat onderzoek er komt, moet nog blijken.

Acceptatie

Sanne Cordes is samen met een groep bewoners aanwezig bij de raadsvergadering. Aandachtig luisteren de mensen mee. Voor de bewoonster voelt het alsof ze in een hoekje zijn gedrukt. "Er wordt al twintig jaar op Panda Rosa gewoond en nu wordt gezegd dat wij weg moeten uit onze dierbare woningen." Samen met haar vriend woont ze in een chalet op Panda Rosa in een prikkelarme omgeving. "Toen ik er de eerste keer kwam zei ik: ik wil hier nog niet dood gevonden worden. Nu woon ik er twee jaar en wil ik er absoluut niet meer weg", zegt ze.
Er wonen meer mensen die minder goed op andere plekken kunnen aarden, meent Cordes. Ze vertelt over een bewoner die sociale problemen heeft. "Hij heeft wat achterstand. Hij loopt in zijn onderbroek over de camping. Wij vinden dat hilarisch. Wij kunnen dat wel hebben en accepteren hem zoals hij is. Maar in een andere buurt zou hij gewoon weggepest worden. Bij ons kan hij wel gewoon zijn wie hij is."
Cordes hoopt in ieder geval dat ze met de anderen kan blijven op Panda Rosa. "Dat zou het meest ideaal zijn. Of op een andere locatie", roept ze snel. "Maar dat we in elk geval niet uit elkaar hoeven. Dat zou voor ons het allerbeste zijn."

Werk aan de winkel

Uitsluitsel hebben ze niet gekregen. Kersverse wethouder Meijer is aan het werk gezet en beloofde de raad om de tafel te gaan met de huidige eigenaar van Panda Rosa en de nieuwe partij die zich gemeld heeft. De uitkomst van die gesprekken beloofde hij zo snel mogelijk te delen met de raad, zodat er volgende week woensdag een weloverwogen beslissing gemaakt kan worden. Of dat echt allemaal gaat lukken binnen een week, zal blijken...