Gemeente Coevorden zet aaltjes in tegen de eikenprocessierups

De gemeente Coevorden gaat op een natuurlijke manier de eikenprocessierups bestrijden. Dat doen ze op de plekken waar vorig jaar de meeste nesten zijn gevonden. Daarnaast worden ook de locaties meegenomen waar veel mensen komen, zoals bij scholen en bejaardentehuizen.
De gemeente gebruikt als bestrijdingsmiddel natuurlijke vijanden van de rups, namelijk kleine aaltjes. Die worden met een vernevelaar in de bomen gespoten. Deze methode is het beste toe te passen in eind april of begin mei, omdat andere kwetsbare of beschermde rupssoort dan nog niet in de bomen zitten en de aaltjes daar geen effect op kunnen hebben.

Een aaltje is een parasiet. Een microscopisch klein wormpje dat leeft van insectenlarven. 

's Nachts
De bestrijding wordt 's avonds en 's nachts gedaan. De aaltjes kunnen niet goed tegen het daglicht omdat ze snel uitdrogen, normaal gesproken leven ze in de grond. In de nacht kunnen ze daarom beter hun werk doen. 

Ondanks dat de aaltjes niet schadelijk zijn voor mensen, dieren en planten, wordt aangeraden om niet onder de nevel door te lopen of te fietsen. De werkzaamheden worden uitgevoerd met trekkers. De gemeente waarschuwt daarom voor eventuele geluidsoverlast. Wanneer de werkzaamheden precies worden uitgevoerd, hangt af van weersomstandigheden.
Deel dit artikel: