Emmen haalt driekwart miljoen aan verkeerde uitkeringen terug

De gemeente Emmen heeft in 2018 760.000 euro aan onterecht uitgekeerdeĀ bijstandsuitkeringen teruggehaald.
Het komt volgens de gemeente regelmatig voor dat mensen onterecht een uitkering ontvangen. Wie bijvoorbeeld zijn woonsituatie of inkomen niet juist doorgeeft bij de gemeente, kan onbewust ten onrechte een te veel uitkering ontvangen. Wie ten onrechte een uitkering ontvangt moet dat terugbetalen. 

Boetes
Mensen die bewust regels overtreden krijgen een boete bovenop het terug te vorderen bedrag. Volgens de gemeente ging dat vorig jaar om 104 mensen.

Emmen paste afgelopen jaar 51 uitkeringen aan en beëindigde 82 uitkeringen. Daarnaast werd er beslag gelegd op meerdere bankrekeningen.

Het geld vloeide niet alleen terug uit de gemeente Emmen, ook vanuit buurgemeenten Borger-Odoorn en Coevorden werd geld terugbetaald. Emmen voert het beleid op dit terrein mede namens die andere gemeenten uit en handhaaft dit ook.

Door betere voorlichting en dienstverlening wil Emmen de aankomende jaren het aantal fouten terugdringen.