Gemeenten, provincie en staat willen 40 miljoen euro investeren in Zuidoost-Drenthe

De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe willen samen 20 miljoen euro investeren in werken, wonen en welzijn in Zuid- en Oost-Drenthe. Als de gemeenteraden akkoord gaan, dan legt het Rijk 20 miljoen euro bij.
Komende maand moeten de gemeenteraden beslissen over de bijdrage. Voor Aa en Hunze is dit 818.868 euro, Borger-Odoorn: 819.870 euro, Coevorden: 1.142.347 euro, Emmen: 3.462.316 euro, Hardenberg: 1.959.760 euro en Hoogeveen 1.796.840 euro. De provincie Drenthe wil in vier jaar tijd 10 miljoen euro bijdragen. Als de raden en Provinciale Staten akkoord gaan, dan kan in juni de Regio Deal met het Rijk worden afgesloten.

Regio met uitdagingen
De verantwoordelijk bestuurders willen graag samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs met de Regio Deal aan de slag gaan. Volgens hen is Zuid- en Oost-Drenthe een prachtige en krachtige regio, maar ook een regio met diverse uitdagingen op het gebied van werken, wonen en welzijn.


"Met deze forse impuls gaan we voor een nog sterkere regio. Het geeft de mogelijkheid om versneld een positieve ontwikkeling op gang te brengen. We zijn blij dat het Rijk dat ook zo ziet. In elke gemeente worden na de zomer projecten gestart die een positief effect hebben op de welvaart in de hele regio", aldus de bestuurders.

De bijdrage wordt op drie terreinen ingezet: Werken, Wonen en Welzijn. Na ondertekening met het Rijk wordt in gezamenlijkheid besloten welke projecten en ideeën worden uitgevoerd.

Werken
In Zuid- en Oost-Drenthe moeten plekken komen waar leren, werken, innovatie en onderzoek samenkomen. Op die manier moet er voldoende en goed opgeleid personeel komen. Daarnaast krijgen bedrijven uit de vrijetijdseconomie en industrie ondersteuning bij het maken van stappen in digitaliseringsplannen voor hun bedrijf. Daarnaast willen de partijen de aansluiting tussen techniekonderwijs en het bedrijfsleven verbeteren.

Wonen
Ook constateren bestuurders dat er in de regio een deel van de woningen is verouderd en er te weinig huizen zijn voor kleine huishoudens. De Regio Deal moet goedkope koopwoningen toekomstbestendig maken. Er zullen verschillende aanpakken in wijken en dorpen worden getest, zoals het verbeteren van het energielabel en het levensloopbestendig maken van woningen. 

Welzijn
Met het geld van de Regio Deal willen de overheden onderzoeken hoe met minder hulpverleners toch de juiste hulp kan worden geboden. Daarnaast is de ambitie om voldoende gekwalificeerd hbo-zorgpersoneel op te leiden, in en uit de regio. Ook zijn andere zorgvoorzieningen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Ten slotte moet de jeugd alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor zal een intensievere samenwerking tussen scholen en gezinnen en tussen scholen onderling moeten komen. 

Eerder vroegen de gemeenten al om 40 miljoen euro bij het Rijk.