Bezwarencommissie: gemeente moet zich opnieuw buigen over verkeersoverlast school Noordbarge

Foto Stroetweg
Rondom de school gaat het er bij het brengen en halen soms chaotisch aan toe, vinden buurtbewoners © Jacob Habing
De gemeente Emmen moet zich opnieuw buigen over de door buurtbewoners ervaren verkeers- en parkeeroverlast bij de Vrije School De Stroeten in Noordbarge. Dat stelt de onafhankelijke bezwarencommissie. In december vorig jaar vroegen buurtbewoners bij de gemeente om maatregelen. De gemeente zag hier geen reden voor. Via de bezwarencommissie werd alsnog een poging ondernomen om de gemeente tot actie te dwingen. Met succes, zo lijkt het.
Vijftien huishoudens in de buurt van de school spanden de zaak bij de commissie aan. Zij menen dat de gemeente ten onrechte geen verkeersbesluit heeft genomen nadat zij hier een verzoek toe hebben ingediend. Zij willen eenrichtingsverkeer en gedeeltelijke parkeerverboden op straten in de buurt van de school.
De gemeente stelt dat er afspraken zijn gemaakt tussen school en ouders en dat die worden nageleefd. Verder acht de gemeente de situatie beheersbaar. Omwonenden zijn het daar absoluut niet mee eens. Dezelfde rijrichting wordt lang niet altijd aangehouden, er wordt te hard gereden en het parkeren gebeurt 'chaotisch' want her en der in de bermen, stellen zij. De vrees bestaat verder dat de overlast gaat toenemen, aangezien de school nog steeds groeit.

Belangen onvoldoende meegenomen

De gemeente bracht zelf in dat zij de situatie op twee dagen hebben geobserveerd. De grootste verkeersdrukte duurde nog geen tien minuten, zonder te ontaarden in chaos. Ook de bereikbaarheid van woningen was verder niet in het geding. Wie in de buurt van een school woont zal verder enige overlast moeten accepteren, vindt de gemeente.
De commissie oordeelt dat de belangen van omwonenden onvoldoende zijn meegenomen en dat het besluit van december om geen maatregelen te nemen ondeugdelijk is.

'Eindelijk naar ons geluisterd'

Jacob Habing, woordvoerder namens de bezwaarmakers, laat weten blij te zijn. "Eindelijk wordt er naar ons geluisterd. We hopen verder dat de gemeente bereid is om bij het vervolg ook de buurt er nader bij te betrekken."

Ermerweg

Habing behoort verder tot een groep inwoners die graag ziet dat er ook een verkeersbesluit voor de Ermerweg wordt genomen. In 2020 werd deze straat heringericht. Doel was om hardrijders te temperen en de verkeersveiligheid te vergroten. Volgens omwonenden is daar weinig sprake van.
Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland bleek eerder al dat bijna iedere auto te hard rijdt over de Ermerweg, tussen Erm en Emmen. De weg is er niet veiliger op geworden en ook het doorgaande verkeer is niet afgenomen. Terwijl dit toch de bedoeling was na de herinrichting van vorig jaar.
Het oordeel van de commissie voor wat betreft de omgeving van de Vrije School, ziet Habing als een bemoedigende stap voor aanvullende maatregelen op de Ermerweg. "Ook voor deze weg willen we graag dat er een verkeersbesluit wordt genomen. We zijn inmiddels bezig om hier ook werk van te maken."