Rechter moet zich uitspreken over zonnepark Pesse

Twee Drentse natuurbeschermingsorganisaties stappen naar de rechter om de vergunning van het zonnepark in Pesse in te laten trekken. Het zonnepark heeft volgens de organisaties een negatief effect op het omringende landschap.
"Zo kan het echt niet." Reinder Hoekstra van Natuur- en Milieufederatie Drenthe is duidelijk over Zonnepark Hendrik Reindersweg bij Pesse. 

Samen met de stichting Het Drentse Landschap begint de NMF Drenthe nu een gerechtelijke procedure om de vergunning in te trekken. Het Drentse Landschap is eigenaar van natuurterrein Nuilerveld, dat grenst aan de landerijen waar het 32 hectare grote zonnepark moet komen.

'Onaanvaardbaar'
Het zonnepark maakt 'een onaanvaardbare inbreuk op de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de omgeving', zo staat in het beroepschrift. Daarnaast voldoet het park ook niet aan de gemeentelijke voorwaarden voor een vergunning, zo stellen de eisers.

Volgens NMF Drenthe is er van een landschappelijke en ecologische inpassing van het zonnepark geen sprake. Zo houdt de gemeente er volgens de organisatie geen rekening mee dat het zonnepark gaat grenzen aan Zonnepark Het Zwarte Water. Dat park wordt 25 hectare groot. En daarmee krijg je in feite 'een 57 hectare groot industrieel zonnepark", schrijft NMF Drenthe in het beroepsschrift.

De gemeenteraad van Hoogeveen stemde op 28 februari in met een vergunning, hoewel omwonenden aangaven geen invloed te hebben gehad op de planvorming.

Geen samenhang
Tegen Zonnepark het Zwarte Water hadden de NMF Drenthe en Het Drentse landschap geen bezwaar, maar dat ligt anders nu het Zonnepark Hendrik Reindersweg daaraan gekoppeld wordt. Er zou bijvoorbeeld geen samenhangend ontwerp van de parken zijn. Projectontwikkelaar GroenLeven vertelde daarover op de informerende raadsvergadering: "Als concullega's praten wij niet zo gemakkelijk met elkaar."

NMF Drenthe en Het Drentse Landschap beroepen zich op de eind vorig jaar aangepaste provinciale omgevingsvisie. De gemeente Hoogeveen liet zich in de vergunningsvoorwaarden daarentegen leiden door de eerder geldende omgevingsvisie. Maar omdat de vergunning officieel op 8 maart van kracht werd, vinden de natuurorganisaties dat de rechter van de huidige visie uit zou moeten gaan.

Het zonnepark zou dan ook een meerwaarde voor het gebied moeten betekenen. En daar wordt niet aan voldaan, zeggen de eisers. Het gaat hier om het gebruik van 'simpelweg de eerste de beste landbouwgronden die aan verschillende kanten door natuurgebieden worden omgeven'.

Eerder hierover
Leermomentje voor initiatiefnemers tweede zonnepark bij Pesse
- Pesse krijgt tweede zonnepark
Natuur-en Milieufederatie Zonneparken Pesse komen op verkeerde plek
Deel dit artikel: