Opvang Oekraïners stuit soms op weerstand, De Wolden gaat gesprek aan

Venehof Koekange
De Venehof in Koekange, de nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen © Google Streetview
De gemeente De Wolden heeft nieuwe locaties gevonden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente ziet wel dat de steun op sommige plekken afneemt.
"Het draagvlak voor de opvang was vlak na het uitbreken van de oorlog groot. Inmiddels lijkt de weerstand op sommige locaties iets te groeien", concludeert het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.
"Men verwacht vrouwen met kinderen en heeft moeite met huisvesting van alleenstaande mannen. Dit betreft (meestal) mensen met een Oekraïense verblijfsvergunning die voor de tweede keer een oorlog ontvluchten", schrijft B en W. Het gaat dan bijvoorbeeld om Syriërs die de oorlog in eigen land ontvluchtten en een verblijfsvergunning in Oekraïne kregen, en na de Russische inval opnieuw moesten vluchten.

Communicatie

Vooral betere communicatie moet het draagvlak in De Wolden doen toenemen. Dorpsbewoners geven aan op de hoogte te willen zijn van ontwikkelingen. Een woordvoerder laat weten dat dat gebeurt door bijvoorbeeld de locatiemanager aan de buurt-app te laten deelnemen. Ook vooraf wordt tijd gemaakt om vragen te beantwoorden. "Bij het in gebruik nemen van een nieuwe locatie lichten we vooraf de buurt in via een brief en organiseren we een inloop om de locatie te bekijken en vragen te kunnen stellen."
De gemeente is namelijk niet van plan onderscheid te maken tussen vluchtelingen uit Oekraïne. "We hebben als college bij aanvang aangegeven dat we mensen opvangen met open armen en een warm hart en houden hieraan vast; zonder op welke manier dan ook onderscheid te maken."

Opvanggezinnen krabbelen terug

De Wolden meldt inmiddels 42 opvangplekken te hebben gerealiseerd. 23 Oekraïners verblijven in de Moréne Hoeve in De Wijk, de kosterswoningen aan de Hoofdstraat en de Molenstraat in Zuidwolde en een woning in Ruinen.
Daarnaast zijn er 55 Oekraieners ingeschreven die in particuliere opvang verblijven. Dat is overigens niet altijd een succes. "In een aantal gevallen werd het gastgezinnen te veel. In overleg met de VRD (Veiligheidsregio Drenthe, red.) zijn de Oekraïners die zij opvingen overgeplaatst naar een gemeentelijke opvanglocatie."

Meer plekken

Daar is voorlopig nog genoeg plek, ook omdat er geen bussen vol vluchtelingen tegelijk arriveren. Vanaf morgen zijn er nog meer gemeentelijke opvanglocaties. Er komen 25 plekken in het pastoriegebouw en het jeugdgebouw de Venehof in Koekange. De gemeente verwacht de panden snel in gebruik te nemen. "Het pastoriegebouw kan gebruikt worden om te slapen en het jeugdgebouw heeft dan de functie van verblijfsruimte", meldt het college.
Ondertussen wordt er verder gezocht, er lopen gesprekken over nog eens 38 opvangplekken. "We blijven ernaar streven om ook in De Wolden aan onze verplichting van circa 100 plekken te voldoen", aldus het college. Over opvangplekken voor niet-Oekraïense vluchtelingen, waarmee het opvangcentrum in Ter Apel wordt overspoeld, kan de gemeente op dit moment nog geen duidelijkheid geven.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl