Veel meldingen van onveilige verkeerssituaties rond basisscholen

Ruim een op de vijf meldingen van onveilige verkeerssituaties in Drenthe komt uit de omgeving van een basisschool. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe, in samenwerking met de andere regionale omroepen. Een van de meldingen betreft de verkeerssituatie rondom twee basisscholen in Valthermond.
Meerdere keren per dag is het raak bij de basisscholen CBS Rehoboth en OBS De Aanloop in Valthermond. Een overschot aan auto's van brengende en halende ouders zorgt voor een onveilige verkeerssituatie.

Aantal meldingen van een onveilige verkeerssituatie binnen een straal van 500 meter van een basisschool (waarbij het gezien het grote aantal scholen in steden voor de hand ligt dat de gemelde onveilige verkeerssituaties in de buurt van een school liggen)


Maatregelen school zelf onvoldoende
Op verzoek van beide scholen komen de ouders inmiddels vanaf één kant de straat ingereden om hun kinderen op te halen. Daarmee is het probleem nog niet verholpen, omdat buurtbewoners wel gewoon vanaf de andere kant aan mogen komen rijden. Volgens de gemeente is de weg echter niet geschikt om eenrichtingsverkeer te realiseren.

De Aanloop zou graag een kiss and ride-plaats willen inrichten voor het eigen gebouw. Beide scholen roepen daarnaast op tot maatregelen bij het Zuiderdiep. Dat is een drukke hoofdweg die veel kinderen 's ochtends over moeten steken om op school te komen.

De scholen zijn al een tijd in overleg met de gemeente, maar dat heeft nog niet tot het aanpakken van het probleem geleid. "Er zijn tot nu toe nog geen ernstige ongelukken voorgevallen, misschien vindt de gemeente het daarom minder urgent. Het zal toch niet nodig zijn dat er eerst een kind moet verongelukken voordat er iets gebeurt", zegt Marijke Kardol, directeur van CBS Rehoboth.

Deeloplossing
Wethouder Nynke Houwing begrijpt de zorgen van ouders en de schoolleidingen. Wat het Zuiderdiep betreft is volgens haar een oplossing in zicht. "Nog voor de zomer wordt het nieuwe verkeers- en vervoersplan behandeld in de gemeenteraad en daarna kunnen we de plek waar kinderen oversteken duidelijker markeren met palen."

De kiss and ride-plaats staat op het wensenlijstje van de gemeente, maar andere projecten hebben voorrang gekregen. "De inwoners van de gemeente hebben meegedacht over welke projecten prioriteit krijgen en de kiss and ride-plek is buiten de boot gevallen. Dat wil niet zeggen dat die er later niet alsnog kan komen", aldus de wethouder. Maar voorlopig is daarvoor nog geen geld beschikbaar.
Deel dit artikel: