'Zonnepark Zuidvelde zorgt voor tweedeling in omgeving'

In de verte moet een deel van het zonnepark in Zuidvelde komen
In de verte moet een deel van het zonnepark in Zuidvelde komen © RTV Drenthe/Ronald Oostingh
Met een 'verklaring van geen bedenkingen' is het zonnepark in Zuidvelde weer een stuk dichterbij. Die verklaring werd vanavond afgegeven door de gemeenteraad van Noordenveld, na veel vijven en zessen. Ondertussen staan voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar.
Tussen omwonenden en initiatiefnemers ging van meet af aan van alles mis. Bewoners werden verrast door de plannen van ChintSolar, TP Solar en Ankehaar Solar, die in een vergevorderd stadium leken. Ze wilden op 135 hectare boerenland een grootschalig zonnepark aanleggen. Gerard Willenborg (CDA) spreekt van een 'overval'. "Daarna zijn initiatiefnemers en omwonenden niet nader tot elkaar gekomen."
Wethouder Kirsten Ipema (Gemeenbelangen) zegt dat het participatieproces over het zonnepark met de bewoners voldeed aan de kaders die door de gemeente Noordenveld zijn gesteld. Wel had de gemeente misschien eerder regie moeten nemen, zo had ze al eens eerder erkend.

Avond4Daagse

Omwonenden vinden de omvang van het zonnepark te groot. Ook nadat de provincie Drenthe de initiatiefnemers dwong het park van 135 naar 74 hectare terug te brengen, vindt onder meer het zogenoemde 'Kernteam Zuidvelde' deze grootte nog steeds 'te omvangrijk'. De protesterende bewoners zien liever een park van maximaal 35 hectare. "We zijn niet tegen een zonnepark, maar wel tegen één waar je de Avond4Daagse om kan lopen!", sprak een inwoner en lid van het team.
Over en weer klonken er de afgelopen anderhalf jaar verwijten dat de één niet met de ander wilde praten. "Het financiële plaatje is blijkbaar belangrijker dan het participatieproces", foeterde inspreker Peter Giezen. Woordvoerder Emma Hendriks van initiatiefnemer TP Solar bracht daar tegenin dat er 'juist kilometers aan bosjes worden aangelegd na gesprekken met de omwonenden'.

Tweedeling

Dat de communicatie en samenwerking verre van goed is geweest, daarover is iedereen het wel eens. Raadslid Hendrik Smeenge (Gemeentebelangen) steekt de hand in eigen boezem. "De gemeente had meer regie moeten pakken."
Dit alles zorgt volgens bewoner Jannes Pastoor, zelf woonachtig in het nabijgelegen Huis ter Heide, voor tweedeling in het gebied rondom het zonnepark. "Een aantal mensen durft geen mening te geven in dezen. Die houden zich op de vlakte."
Boer Jannes Janssen van Ankehaar Solar denkt niet dat er sprake is van tweespalt in de omgeving. "Voor- en tegenstanders gaan met respect met elkaar om. Er wordt onderling nog steeds een biertje gedronken."

Losse eindjes

Technische vragen zijn er genoeg. Bijvoorbeeld over het verlies aan foerageergebied voor ganzen uit het nabijgelegen Fochteloërveen, de gevolgen van stikstofuitstoot en hoe het staat met de veiligheid. Raadslid Femke Wolthuis (Lijst Groen Noordenveld) noemt ze 'losse eindjes'. Daarbij wijst ze onder meer op de capaciteit van het energienetwerk, en vraagt zich af of die wel voldoende is om alle zonnestroom erbij te pakken. Volgens inspreker Bert van Halen heeft netbeheerder Enexis het gebied in Zuidvelde eerder aangewezen als 'gebied met beperkte capaciteit'.
Volgens Emma Hendriks van TP Solar moet dit geen probleem zijn. "We hebben wekelijks overleg met Enexis en ik zie dit niet als een los eindje." Dat er nog geen natuurvergunning ligt, die de provincie moet verstrekken, dat is volgens Hendriks ook logisch. "Die wordt aangevraagd en er zal geen paneel worden geplaatst, vóór de vergunning er is. Dat neemt niet weg dat we, dankzij deze verklaring van geen bedenkingen, de benodigde SDE-subsidie alvast kunnen aanvragen."
De initiatiefnemers zaten dringend om die verklaring van de gemeente verlegen. Want eind deze maand opent een nieuwe ronde voor SDE-subsidieaanvragen voor zonneparken, waarvoor tot 6 oktober 13 miljard euro klaarligt. Zonder dat subsidiegeld is de aanleg van het project bij Zuidvelde financieel niet rendabel.

Niet vanzelfsprekend

Het CDA verzet zich, mede namens de Lokaal Noordenveld, hevig tegen het grootschalige zonnpark bij Zuidvelde. Volgens hem had er een mooi, kleinschalig plan kunnen liggen waar alle betrokkenen blij mee hadden kunnen zijn. "Maar blijkbaar is het voor Noordenveld belangrijker dat het zonnepark er komt", is het verwijt van plaatsvervangend CDA-raadslid Willenborg
Volgens wethouder Ipema zijn de eisen waaraan projecten moeten voldoen in Noordenveld vrij streng. "Het is dus echt niet zo dat je overal maar wat mag neerleggen in onze gemeente."

Nieuwe bijeenkomst?

Bertus Jan Epema van de duofractie PvdA/GroenLinks is groot voorstander van het zonnepark. Toch wil hij graag zien dat de initiatiefnemers nog een informatiebijeenkomst organiseren, om veel vragen op te helderen. "Want volgens ons zijn die vragen makkelijk te beantwoorden."
Wouter Guliker van ChintSolar zegt dat een aantal vragen dat vanavond werd gesteld, nieuw was. "Maar die willen we met alle liefde beantwoorden. Een nieuwe bijeenkomst willen we ook best organiseren."

Patstelling

Hamvraag in de raad was trouwens of een besluit over het omstreden zonnepark niet alsnog moest worden doorgeschoven, gezien alle vragen die er nog leven. CDA, VVD en Lijst Groen Noordenveld stelden dit voor. Maar volgens Smeenge (Gemeentebelangen) heeft dat weinig zin. "Er is namelijk sprake van een patstelling. Breng het in procedure, zodat iedereen daar in een verder stadium nog over kan spreken."
Met 14 stemmen voor en 6 tegen werd uiteindelijk de verklaring van geen bedenkingen door een raadsmeerderheid vastgesteld. Na de zomer zal de inhoudelijke discussie en de vergunningsprocedure verder gaan.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl