Onderzoek oplossing filedruk A28 Meppel-Hoogeveen in najaar klaar

Het onderzoek naar oplossingen voor de toenemende filedruk op de A28 tussen Meppel en Hoogeveen is in het najaar afgerond. Er wordt niet alleen gekeken naar het driebaans maken van beide rijrichtingen maar ook naar andere 'kansrijke oplossingen'.
Dat schrijven Gedeputeerde Staten aan de fractie van de VVD in Provinciale Staten.

Dit najaar klaar
Dat de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen steeds drukker wordt, is Gedeputeerde Staten duidelijk. Dat komt ook naar voren in de eerste fase van het MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

In eerste instantie was er door het ministerie van Infrastructuur een onderzoek ingesteld naar file-oplossing op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Maar op aandringen van onder meer de provincie Drenthe is dat uitgebreid tot aan het klaverblad Hoogeveen.

In het tweede gedeelte van het onderzoek worden, volgens de Gedeputeerde Staten, een aantal kansrijke oplossingen verder uitgediept. De resultaten daarvan zijn komend najaar klaar. Die kunnen in november direct besproken worden in het MIRT-overleg.

A28 en A37 drukker
Volgens Gedeputeerde Staten bevestigen de eerste resultaten van het onderzoek de toenemende drukte op de A28. Zo is het nu een snelle route naar onder andere Scandinavië.

Daarnaast zou de drukte op de A28 en de A37 nog verder toenemen. Volgens de VVD is dat de verwachting als de E233 tussen Meppel en Cloppenburg is verbouwd van een tweebaansweg naar een snelweg. Zo zouden de eerste onderzoeken al spreken van een verdriedubbeling van het vrachtwagenverkeer na de ombouwing.

Oplossing: zesbaans
Maar volgens de VVD en Transport en Logistiek Nederland gaat het niet alleen om het normale verkeer op de A28. Ook voor de transportsector is een goede doorstroming belangrijk. Zowel richting Noord-Europa, als richting de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.

Het stuk van Meppel naar Hoogeveen verbreden van vier naar zes rijbanen zou daarom volgens VVD en TLN een goede oplossing zijn. Niet alleen Den Haag zou daarvoor moeten betalen, ze willen dat ook Europa de portemonnee trekt.

Lobbyen
VVD wil dan ook dat de provincie bij de EU in Brussel gaat lobbyen voor de snelweg. Gedeputeerde Staten geven aan eerst de resultaten van het gehele onderzoek af te willen wachten. Aan de hand daarvan zal worden bepaald of er een gezamenlijke lobby moet komen van de overheid, vervoerders en bedrijven langs de A28, zowel richting het ministerie als richting Brussel.