Natuur- en Milieufederatie Drenthe: 'Stikstofopgave is stevig, maar nodig'

ANP-450203822
Om de stikstofuitstoot terug te dringen zullen meerdere boerenbedrijven verdwijnen © ANP / Sem van der Wal
Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NFMD) heeft begrip voor de stikstofaanpak van het kabinet. Gisteren werd bekend dat de stikstofuitstoot in Nederland drastisch omlaag moet. Aan de randen van Natura 2000-gebieden zoals het Dwingelderveld met 70 procent, in andere Drentse gebieden gaat het bijvoorbeeld om 47 procent.
"Gemiddeld genomen moet over heel Nederland de stikstoflast ongeveer gehalveerd worden. Dat is geen verrassing", zegt Reinder Hoekstra van NFMD. "Ik vind het goed dat er nu wel langetermijnperspectief is. Er is vaak commentaar geweest op 'incidentenbeleid'. Nu wordt een poging gedaan om alles in één te vatten."
Hoekstra beseft dat het 'een stevige opgave' is. "Dit is ook de uitkomst van jaren uitgesteld beleid. Jarenlang heeft het kabinet dit voor zich uitgeschoten. Maar het is heel helder: voor de natuur is dit nodig", stelt hij.

'Pijnlijk, maar noodzakelijk'

Ook andere natuurorganisaties steunen de aanpak. Onder meer Wereld Natuur Fonds, Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland roepen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op "snel werk te maken" van de uitvoering van haar plannen. Ook Natuur & Milieu en Natuurmonumenten scharen zich achter de plannen.
Volgens de organisaties zijn de nu gemaakte keuzes "pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden". Natuur- en Milieufederatie Drenthe vindt wel dat boeren geholpen moeten worden. "Het verhaal waar je met de landbouw naartoe wil, vind ik nog wat mager. De ondernemer moet zelf ook zijn weg vinden, maar het voelt wel heel zwaar voor die bedrijven", zegt Hoekstra.
Hoeksta heeft dan ook begrip voor de teleurstelling bij boeren. "Want van zo'n percentage van 70 procent kun je wel mismoedig worden. We moeten ons alleen niet blindstaren op die kaart met percentages. De nadruk ligt steeds op bijvoorbeeld het Dwingelderveld. Er ontstaat dan veel onrust. Maar ja, dit lijdt onvermijdelijk tot extensivering en ook tot minder boerenbedrijven."

'Noordelijke aanpak'

De beurt is straks aan de provincies om de plannen regionaal en lokaal verder uit te dokteren. Daar krijgen ze een jaar de tijd voor. "De druk ligt bij de provincies", weet Hoekstra. "Zoals ik de plannen lees, kunnen provincies hier en daar ook nog wel wat afwijken. Over heel Drenthe moet gemiddeld 43 procent minder stikstof worden uitgestoten, in Groningen is dat 25 procent. Mijn pleidooi zou zijn om vanuit zulke kaders tot een Noordelijke aanpak te komen."
Natuurorganisaties zijn bang dat door een teveel aan stikstof het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals de tapuit en de kleine heivlinder, 'aan een zijden draad hangt'. Het kabinet zet in hun ogen nu een 'duidelijke stap naar een structurele oplossing'.