VVD wil ander stikstofbeleid

Koeien in de wei
Koeien in de wei © RTV Drenthe/Fred van Os
De VVD-leden zijn tegen de stikstofplannen van het kabinet en hun eigen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Dat bleek vandaag tijdens het VVD-congres.
Een motie waarin de Tweede Kamerfractie van de liberalen wordt opgeroepen tegen het huidige kabinetsplan te stemmen, werd met 51 procent van de stemmen gesteund tijdens het VVD-congres. De motie was ingediend door VVD-wethouder Mirjam Pauwels uit Assen en het Zuid-Hollandse Statenlid Mirjam Nelisse en was door ruim achthonderd VVD-leden medeondertekend.
Drents Statenlid voor de VVD Willemien Meeuwissen stelde samen met een aantal leden uit Drenthe en Nelisse het voorstel op. Na het bekendmaken van de uitslag barst Meeuwissen in gejuich en tranen uit.
De VVD-leden zijn tegen de stikstofplannen
In plaats van dit plan, moet er een "zorgvuldig, realistisch en liberaal stikstofbeleid" komen. Het vrijdag gepresenteerde stikstofplan gaat hen veel te ver. Veel boerenbedrijven zullen moeten verdwijnen, waardoor de leefbaarheid op het platteland in gevaar komt. De motie die nu is aangenomen geldt als een advies.

Stikstofuitstoot

De stikstofuitstoot moet in heel Nederland worden gehalveerd, zo staat in het kabinetsplan dat Van der Wal vrijdag heeft gepresenteerd. In een groot aantal gebieden moet het stikstofpercentage veel verder omlaag. Het gaat onder meer om de Gelderse Vallei, Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast moet in de beschermde Natura 2000-gebieden het stikstofgehalte met 95 procent omlaag. Veel boerenbedrijven zullen de komende jaren hun bedrijf moeten beëindigen.
VVD Drenthe
Door de huidige regelgeving zit volgens haar het land op slot en de VVD Drenthe is bang dat dat steeds verder gebeurt door de huidige regelgeving. Gevreesd wordt voor jarenlang slepende rechtszaken als naast de natuurorganisaties ook de boeren rechtszaken gaan aanspannen. VVD Drenthe wil dat er specifieker wordt gekeken naar gebieden en dat er niet alleen naar de uitstoot van bedrijven wordt gekeken. Zo roept het voorstel onder meer op om de staat van de natuur te beoordelen en onderzoeken.