Bewoners Ossehaar: 'Oekraïense vluchtelingen welkom, maar uiteindelijk weer terug naar hoe het was'

Bewoners Ossehaar: 'Oekraïense vluchtelingen welkom, maar uiteindelijk weer terug naar hoe het was'
Bewoners Ossehaar: 'Oekraïense vluchtelingen welkom, maar uiteindelijk weer terug naar hoe het was' © RTV Drenthe / Dylan de Lange
Een deel van de bewoners van de Ossehaar in Coevorden heeft zich verenigd in actiegroep Ossehaar Fase C. Ze zijn voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in hun wijk, maar voorzien problemen in de toekomst. De gemeente zou niet goed communiceren over de omgevingsvergunning rondom de noodopvang, die ook nog eens voor een veel te lange periode zou zijn.
Er staan inmiddels tien woonunits, genoeg voor het huisvesten van dertig vluchtelingen. Daar komen nog een voorzieningsgebouw en dertig units bij, zodat er uiteindelijk vanaf augustus 120 mensen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden in de wijk Ossehaar, aan de rand van Coevorden.

Omgevingsvergunning van vijf jaar

De plek waar de opvang zit, is bestemd voor woningbouw. Volgens de gemeente, die eigenaar is van de grond, komt de ontwikkeling daarvan niet stil te liggen, doordat de huisvesting van de vluchtelingen voor maximaal een jaar is. Toch is er een omgevingsvergunning voor vijf jaar aangevraagd. Dat stuit sommige bewoners tegen de borst. Zij hopen niet dat de opvang langer duurt dan nodig is.

Bewonerscommissie opgericht

"Op maandag 11 april viel de brief op de mat", vertelt wijkbewoner Bjorn Schepers. "Daarin kondigde de gemeente aan dat ze dag erop zouden beginnen met het klaarmaken van een opvang van Oekraïense vluchtelingen." Schepers richtte samen met drie buurtbewoners, onder wie buurvrouw Helma Barth, een bewonerscommissie op, om onder meer informatie in te winnen en met buurtgenoten te praten over de plannen.

Ossehaar Fase C

De bewonerscommissie draagt de naam Ossehaar Fase C, vernoemd naar het wijkdeel dat in aanbouw is, en staat los van de buurtvereniging BSV Ossehaar. De commissie 'staat 100 procent achter de opvang van Oekraïense vluchtelingen'. Dat is volgens Schepers absoluut het probleem niet: "Ik wil alles voor die mensen doen. Het is hartstikke goed dat we kunnen helpen om hen op te vangen." Het gaat de commissie vooral om de termijn van vijf jaar in de omgevingsvergunning, die het mogelijk maakt om een (tijdelijk) bijzonder bouwproject te realiseren, in dit geval de opvanglocatie.
Maar ook de communicatie vanuit de gemeente kon volgens de bewoners beter. Barth: "Die brief viel wel rauw op ons dak. Dit is een woonwijk die op die plek nog in aanbouw is, waar we langsrijden, waar de kavels daar in bespreking zijn. Dat begrepen we niet. We waren van mening dat er andere plekken in de gemeente zijn die geschikter zouden zijn, waar minder buurtbewoners er hinder van ondervinden."

'Waarom hier?'

Al snel borrelde bij een aantal bewoners de vraag op: waarom hier? "We stonden er allemaal hetzelfde in: opvang van Oekraïners, prima. Een jaar is ook zo voorbij", geeft Barth aan. "Vervolgens hebben we gemeentestukken ingezien waarin staat dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de periode van vijf jaar. Daar schrokken we van, want in de brief lazen we tijdelijke huisvesting van één jaar. Op het moment dat we daar achter kwamen, was die vergunning al twee weken verleend. Daardoor moeten we snel schakelen om er bezwaar tegen in te dienen."
Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken na een besluit. Dat doet de bewonerscommissie tegen de termijn van vijf jaar, plus een eventuele verlenging met hetzelfde aantal jaren. "Als je een vergunning voor een jaar aanvraagt, kun je dat ook weer met een jaar verlengen. Maar er zit wel een verschil tussen een aanvraag van een jaar en een aanvraag van vijf jaar."
(Artikel gaat verder na de foto)
Zo moet het in augustus eruit zien: veertig units en een voorzieningengebouw
Zo moet het in augustus eruit zien: veertig units en een voorzieningengebouw © Gemeente Coevorden

Geen asielzoekers

Op crisisopvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen elders in Nederland komt het voor dat er ook asielzoekers geplaatst worden, om bijvoorbeeld het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Schepers en Barth hopen niet dat dat op de Ossehaar het geval wordt. "Met het oog op de aanvraagtermijn van vijf voor de omgevingsvergunning, hebben we een mail naar de gemeente gestuurd, waarin we vragen of er asielzoekers zouden komen en er daarvoor dan een nieuwe vergunningsaanvraag gedaan zou worden", zegt Barth. "Daar heeft de gemeente op geantwoord dat er geen andere mensen in komen dan Oekraïense vluchtelingen."
Schepers heeft daarover gesproken met ondernemers en inwoners in Ter Apel. "Die geven aan: dat moet je niet willen. Er zijn bepaalde mensen, die komen met andere doeleinden naar Nederland dan veiligheid zoeken. Die bieden de buurt of de wijk daar geen veiligheid als ze hier gehuisvest worden. Er zijn genoeg andere plekken in de gemeente die zich daar beter voor lenen dan de Ossehaar. Denk daarbij aan Holwert-Zuid", doelt hij op het stukje braakliggend terrein dat bedoeld is voor de nieuwbouw van school De Nieuwe Veste. "Of een stukje industrieterrein waar lege kavels niet gebruikt worden."

'Misleiding'

Het grootste probleem voor de commissie is de periode van vijf jaar: "Dat is misleiding geweest. In plaats van twee keer zes maanden, kan het vijf jaar worden met misschien nog een keer vijf jaar. Dan staat het er tien jaar", voorziet Schepers. "Dat willen we graag voorkomen. Nogmaals: de Oekraïense vluchtelingen zijn van harte welkom zolang het nodig is."

Reactie van de gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden laat weten het de bedoeling is dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Ossehaar een jaar duurt. "Zo hebben we dat ook gecommuniceerd", zegt woordvoerder Gert de Groot. "Maar we kunnen geen garanties geven dat het na een jaar stopt. Dat hangt van de situatie in de wereld af. Mocht langer dan een jaar opvang nodig zijn, dan willen we niet dat er plotseling geen locaties meer beschikbaar zijn. Daarom hebben we de omgevingsvergunning voor een periode van vijf jaar aangevraagd. Ik begrijp dat dat gek lijkt, maar het is ons er ook aan gelegen dat het niet veel langer duurt."
Dat komt volgens de gemeente doordat de procedure van een bestemmingsplan voor de bouwgrond, waar nu de opvang geplaatst wordt, een jaar duurt. "Dat overlapt elkaar dus. We zouden daar het komende jaar toch nog niets mee kunnen doen. Door de noodwet en de opdracht vanuit het Rijk kunnen we afwijken van het bestemmingsplan en deze opvang nu wel snel realiseren. Hopelijk is het na een jaar niet meer nodig en kunnen we op de locatie gaan bouwen."
De gemeente kiest voor de locatie op de Ossehaar om meerdere redenen. Het is al eigenaar van de grond, er lag al een deel van de riolering en het ligt in de stad, waar de andere twee opvanglocaties in de gemeente in of bij een dorp gevestigd zijn.
Over het opvangen van andere vluchtelingen schrijft de gemeente in een brief aan bewoners: "Deze opvang is bestemd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ossehaar is geen beoogde locatie voor een AZC. Gelet op de onzekere situatie in de wereld kunnen we geen garantie geven dat we hier nooit andere vluchtelingen gaan opvangen."
Sinds half april is de gemeente, samen met woningcoöperatie Domesta, Enexis en aannemers en installateurs bezig op de opvanglocatie gereed te maken. Dat verliep niet helemaal voorspoedig, door schaarste en lange levertijden van bouwmaterialen. Toch staan de eerste tien units er en de bedoeling is dat alle veertig units in augustus klaar zijn.
Locatiemanager Gea Hoogeveen van Domesta: "Kringloopwinkels Kringelz, de Snuffelgans en het Buurthuuske stelden voor een gereduceerd tarief spullen beschikbaar. Afgelopen week bezorgden zij onder andere kopjes, borden, glazen, bestek en babybedjes voor de vluchtelingen. Vrijwilligers hielpen om de inrichting van de woonunits klaar voor gebruik te maken."

Open huis

Morgenochtend staan de deuren van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op de Ossehaar van 10.00 uur tot 12.00 uur open voor omwonenden en belangstellenden. Locatiemanagers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en Maatschappelijk Welzijn Coevorden geeft informatie over vrijwilligerswerk op de opvanglocatie.
De verwachting is dat de huidige tien units volgende week helemaal klaar zijn voor de opvang van vluchtelingen. Wanneer de eerste Oekraïners daadwerkelijk komen, is nog niet bekend.
Volgende week moeten hier dertig vluchtelingen geplaatst kunnen worden
Volgende week moeten hier dertig vluchtelingen geplaatst kunnen worden © RTV Drenthe / Dylan de Lange