Geen Drenten in dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta

De vijf partijen die gaan samenwerken in de coalitie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) schuiven geen Drentse kandidaten naar voren voor het dagelijks bestuur.
Bij de waterschapsverkiezingen van 20 maart werd Water Natuurlijk de grootste partij. Marion Wichard uit Kampen is door de partij naar voren geschoven als kandidaat-bestuurder.


Het dagelijks bestuur wordt verder gevormd door de VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie. Hans Wijnen (VVD, Zwolle), Hans Pereboom (Ongebouwd, Basse), Breun Breunissen (Bedrijven, Raalte) en Herman Odink (ChristenUnie, Nieuwleusen) hopen tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op dinsdag 21 mei ook benoemd te worden.

Samen duurzaam verder
De coalitiepartijen smeedden samen het coalitieakkoord 'Samen duurzaam verder'. Daarin wordt ingezet op het vroegtijdig betrekken van bewoners en bedrijven bij nieuwe projecten. Maatregelen tegen overlast van klimaatverandering en duurzaamheid staan voorop. In 2025 wil WDODelta als organisatie energieneutraal werken. 

Zorgen over natuur
WDODelta maakt zich zorgen over de sterk teruglopende biodiversiteit. Met de provincie, acht gemeenten en twee andere waterschappen zet het waterschap zich in voor natuurvriendelijke bermen en oevers in Drenthe. Medio 2019 komt WDODelta met beleid over de manier waarop het waterschap kan bijdragen aan het verbeteren, herstellen en in stand houden van de biodiversiteit.Deel dit artikel: