Dieverse strijdster tegen tabaksindustrie overleden

Op 46-jarige leeftijd is Anne Marie van Veen overleden aan de gevolgen van longkanker. Vandaag wordt in besloten kring afscheid van haar genomen. Van Veen streed samen met advocaat Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie.
Van Veen werd geboren in Diever en verhuisde later naar Zwolle. In Diever rookte ze haar eerste sigaretten. In 2014 kreeg ze de indicatie longkanker, na 24 jaar gerookt te hebben. Daarna bond ze de strijd aan met de tabaksindustrie. 

Bij RTV Oost zegt advocaat Ficq het ontzettend wrang te vinden dat Van Veen is overleden. Volgens Ficq was Van Veen tot op het laatst strijdbaar. De advocaat noemt haar optimistisch, inspirerend en intelligent. "Maar ook realistisch en wetend dat zij vermoedelijk de kinderen niet zou zien opgroeien. Zij wil deze strijd voort laten gaan om andere kinderen te beschermen tegen dit afschuwelijke product."

Tot een strafrechtelijke vervolging van tabaksproducenten kwam het vooralsnog niet. Via het platform Sick of Smoking dat door Van Veen is opgericht wordt verder gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor de vervolging.