'Onorthodoxe' aanpak van overlastgevende asielzoekers

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet drie zogeheten ketenmariniers in om de problemen met overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Er is met name rond het azc in Ter Apel veel overlast van asielzoekers uit veilige landen. Ook veroorzaken zij veel problemen op de buslijn tussen Emmen en het azc.
De ketenmariniers zijn een soort schakel tussen alle andere partijen die bij die problematiek betrokken zijn. Volgens het ministerie gaan ze eerst alle overlastgevers individueel beoordelen en ingrijpen daar waar nodig is. "De mariniers krijgen de ruimte om op onorthodoxe wijze tot oplossingen te komen", zegt staatssecretaris Mark Harbers. "Ik heb de marinier daarom gevraagd geen 'nee' te accepteren zonder goed alternatief."

Behalve de inzet van deze ketenmariniers worden er ook veiligheidsmaatregelen genomen bij het azc.

De drie mariniers
Jur Verbeek is als landelijke ketenmarinier aangesteld. Eerder was hij onder meer stadsmarinier in Rotterdam. Verbeek krijgt twee lokale ketenmariniers ter beschikking.

Dat zijn Cor de Lange en Henk Wolthof. De Lange is ook werkzaam als politiecommissaris en sectorhoofd bij de Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel. Wolthof werkt als manager bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De ketenmariniers zijn in de aanpak het centrale aanspreekpunt.

'Asielbus'
Vandaag wordt overigens ook gestart met een proef met de zogeheten asielbus, tussen Emmen en het azc. Die bus is speciaal bedoeld voor de overlastgevende asielzoekers. Busmaatschappij Qbuzz was helemaal klaar met bewoners van het azc die chauffeurs bedreigden en pleitte met succes voor de asielbus. De proef duurt drie maanden.

Deel dit artikel: