Alle bezwaren tegen afslag Klijndijk van tafel: provincie kan aan de slag

De Raad van State heeft vandaag alle bezwaren tegen een nieuwe afslag van de N34 bij Klijndijk van tafel geveegd. Daarmee is de weg voor de provincie Drenthe definitief vrijgemaakt om de nieuwe, ongelijkvloerse afslag aan te leggen.
Die afslag gaat de huidige gelijkvloerse afslag bij Emmen-Noord vervangen. Volgens tegenstanders zijn er veel betere alternatieven. Zij wilden namelijk dat de gelijkvloerse afslag bij Emmen-Noord werd vervangen voor een ongelijkvloerse.

Geen optie
Maar volgens de Raad van State is dat geen optie, omdat er dan een compleet nieuw viaduct gebouwd zou moeten worden. Bij Klijndijk is er al een viaduct.

Bovendien valt het volgens de bestuursrechter ook wel mee met de extra verkeersbelasting van de Slenerweg en de Hoofdweg, omdat de afslag Klijndijk met een nieuwe parallelweg met Emmen-Noord wordt verbonden. Daarnaast wijst de Raad van State op een verkeersonderzoek uit 2017, waaruit blijkt dat de verkeersdruk juist afneemt door de nieuwe verbinding.

Twee maanden geleden werden ook al de bezwaren tegen de nieuwe afslag bij Ees/Exloo ongegrond verklaard.


Hoe nu verder?
De huidige Slenerweg blijft bestaan. Naast deze weg komt een nieuw fietspad. Vanaf de huidige aansluiting Emmen-Noord wordt een parallelweg aangelegd richting de nieuw te maken aansluiting bij de Slenerweg bij Klijndijk. Langs deze weg komen een fietspad en een fietsbrug over de N34.

Verkeersgedeputeerde Henk Brink is blij dat er nu eindelijk voortgang komt in het langslepende  dossier Klijndijk. "We gaan beginnen met de aanbesteding en zoals het er nu uitziet kunnen we in 2020 beginnen met aanlegwerkzaamheden, zodat de N34 in 2021 helemaal ongelijkvloers is."