Provinciale Staten akkoord met geld voor Regiodeals

Provinciale Staten zijn akkoord met geld beschikbaar stellen voor twee Regiodeals met het kabinet. Eén voor Zuid- en Zuidoost-Drenthe en één voor natuurinclusieve landbouw.
Voor Zuid- en Zuidoost-Drenthe wil het kabinet 20 miljoen beschikbaar stellen, voor natuurinclusieve landbouw 10. Op voorwaarde dat de regio dat geld verdubbelt, zodat potjes van 40 en 20 miljoen ontstaan.

Werken, wonen en welzijn
De provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg willen samen de welvaart in het gebied te versterken. Daarvoor zijn nodig: een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve economische ontwikkelingen,  passend onderwijs afgestemd op de economische structuur, een bloeiende vrijetijdseconomie, goede bereikbaarheid en een aantrekkend woonklimaat. Verder zijn toekomstbestendige en bereikbare zorg-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen nodig voor de huidige en toekomstige inwoners.

Het klinkt nog heel abstract, zo gaat het nu nog veel om doelen, niet om concrete projecten. Het betreft soms ook grove plannen die al bedacht zijn of die in de pijplijn zitten. Zoals de Dutch Tech Zone (het oude Vierkant voor Werk)

"Als het alleen maar om nieuwe projecten zou gaan dan wordt mede-financiering van gemeenten lastiger, want dan moeten ze op zoek naar nieuw geld" zegt gedeputeerde Henk Jumelet. Geld wat gemeenten niet zo maar hebben liggen, zoals Hoogeveen of Emmen.

Wel meer controle
Provinciale Staten zijn akkoord met de 10 miljoen, verschillende partijen gaven wel aan meer controle op de uiteindelijke concrete projecten te willen hebben dan alleen begrotingen en jaarstukken. De deal is als volgt: Den Haag geeft 20 miljoen op voorwaarde dat de regio het verdubbelt. De provincie stelt 10 miljoen beschikbaar, de gemeenten in het gebied de andere 10, verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Volgens Jumelet is er geen signaal dat er gemeenten zijn die financieel niet bij willen of kunnen dragen.

Noordelijke natuurinclusieve landbouw
Bij de natuurinclusieve landbouw gaat het om dezelfde deal: 10 miljoen uit Den Haag, op voorwaarde dat de drie noordelijke provincies het bedrag verdubbelen. Drenthe draagt 3,3 miljoen bij.

Het geld kan worden gestoken in bestaande en nieuwe projecten voor meer biodiversiteit, diervriendelijker produceren, nieuwe verdienmodellen voor de landbouw als het minder intensief moet, kringlooplandbouw en het terugdringen van uitstoot. Volgens gedeputeerde Jumelet van Landbouw en Natuur om meer agrariërs mee te krijgen om natuurinclusief te gaan boeren of aan natuurbeheer te gaan doen. En het vinden van nieuwe manieren van landbouw, zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

Meer of minder?
Een aantal Statenfracties is kritisch. Niet dat ze het geld niet beschikbaar willen stellen, maar de ene partij is bang dat de plannenmakerij te veel een economisch en boerenbelang zal hebben en te weinig het natuurbelang dient. Een andere vreest meer regels voor boeren en wijst erop dat je de hele transitie niet alleen bij de boeren over de schutting mag gooien.

Volgens de ChristenUnie en Partij voor de Dieren kan de aarde de last van onze voedselproductie en ons consumentengedrag niet meer dragen. Volgens beide partijen hebben de huidige projecten en plannen voor natuurinclusieve landbouw te veel het belang van de boeren voorop staan. Thea Portharst van de Partij voor de Dieren: "Bij een goede deal moet iedereen winnen. Dat is nu niet het geval want het richt zich op bestaande programma’s of projecten die niet natuurinclusief genoeg zijn. We zullen het radicaal anders moeten doen." Roy Pruisscher van de ChristenUnie sloot zich daarbij aan en wees ook op de verantwoordelijkheid van de consument.

Niet alleen de boeren
Eline Vedder-Monaster van het CDA deed er ter bescherming van de boeren nog een schepje bovenop: "De uitdagingen zijn fors. Emissieloos, kringlooplandbouw. We kunnen niet de boeren de schuld geven van hoe we nu produceren. Het vraagt veel schoffelwerk op alle niveau’s om ons huidige landbouwsysteem te veranderen."

VVD’er Johan Moes was nog resoluter: "De landbouw zal intensief moeten blijven produceren, we redden het niet met kleinschalige projecten. En boeren moet je verleiden, het zijn ondernemers. Dus niet meer regels opleggen."

Forum voor Democratie voorziet toekomstige conflicten tussen natuurinclusieve landbouw en de plannen om helemaal van het Groningse aardgas af te gaan. FvD-Statenlid Drukker voorziet lastig keuzes: gaan we massaal zonneakkers plaatsen als we natuur willen behouden en alle landbouwgrond hard nodig hebben, vraagt hij zich af.

Ook de gemeenteraden en provincies Groningen en Friesland buigen zich de komende weken over de Regiodeals. Voor de zomer moeten de handtekeningen gezet zijn.
Deel dit artikel: