Knallen en lichtflitsen moeten roeken in Marsdijk gaan verjagen

roeken marsdijk
Er is een ontheffing voor het verjagen van overlastgevende roeken in de eiken bij de kinderboerderij in Marsdijk © RTV Drenthe / Margriet Benak
Een kolonie overlastgevende roeken in de Asser wijk Marsdijk mag verjaagd worden met knallen en lichtflitsen. De provincie heeft de gemeente Assen hiervoor een tijdelijke ontheffing verleend. Het verjagen is toegestaan tussen juni en oktober.
De roek is een beschermde vogel en mag volgens de Wet natuurbescherming niet bejaagd of verjaagd worden. Maar de roekenkolonie bij kinderboerderij de Beekdalhoeve aan de Andrej Sacharovweg zorgt voor zoveel geschreeuw, dat omwonenden er gezondheidsschade door oplopen. De provincie erkent de overlast en geeft groen licht voor verstoring van de herriemakers.

Pas verjagen na uitvliegen jongen

Volgens gedragsbioloog Diederik van Liere, die door de gemeente als roekendeskundige is ingeschakeld, mag het verjagen van de roekenparen pas gebeuren als de jongen zijn uitgevlogen. Hij verwacht dat dit nog zo'n twee weken duurt. "De jongen van de roeken moeten eerst vliegvlug zijn. Die zijn nu nog niet zover. Maar zodra dat door mij geconstateerd is, mag de kolonie pas echt verstoord worden", aldus Van Liere. "Want de roekenjongen moeten zichzelf wel kunnen redden."
In Marsdijk zijn verspreid over acht locaties 159 roekennesten geteld, waarvan 59 nesten bij de kinderboerderij. Al jaren klagen bewoners steen en been over overlast. Vorig jaar wilde de gemeente al met meerdere maatregelen de roekenoverlast in de woonwijk bestrijden, en had daarvoor een ontheffing van de provincie nodig. Die kwam er uiteindelijk niet, omdat ineens 74 nesten verdwenen waren van de hoofdkolonie.

Paar keer per dag verstoren

Nu de roekenkolonie zich opnieuw stevig op die locatie heeft genesteld, mag er alsnog ingegrepen worden. Drie omwonenden krijgen de taak de roeken te verstoren zodra er overlast is. Ze worden hier eerst nog in getraind. Het verjagen is een paar keer per dag toegestaan. Het gaat om de periodes van zonsopgang tot tien uur 's morgens, en 's avonds vanaf zes uur tot zonsondergang. Elke twee weken wordt het verjagen van de vogels geëvalueerd.
Bedoeling is dat de roekenkolonie, opgeschrikt door de lichtflitsen en knallen, ontmoedigd wordt om de zomereiken rond de kinderboerderij als rust- of overnachtingsplaats te gebruiken. Want zodra de zon opkomt beginnen de vogels te schreeuwen, waar omwonenden grote hinder van hebben. Die worden vooral zomers in alle vroegte wakker geschreeuwd. Sommige bewoners hebben daar ernstige gezondheidsklachten van.
(tekst gaat verder onder de video)
Verjagen van schreeuwende roeken in Marsdijk mag

Roekenbeheerplan

Afgelopen maanden heeft de gemeente een telling gehouden, om de roekenpopulatie in de stad goed in beeld te hebben. In totaal zitten er in Assen 261 roekennesten. In de wijk Noorderpark gaat het om 58 nesten, in Assen-Oost zijn het er 44. Vanuit die omgeving zijn amper klachten. Maar in de woonwijk Marsdijk, met 159 nesten, is de overlast het hevigst. Daarom ligt de focus van de aanpak van roekenoverlast eerst op deze wijk.
Daarvoor heeft de gemeente een nieuw Roekenbeheerplan opgesteld. Daarin stelt ze verschillende maatregelen voor, die de hinder in de woonwijk voor volgend broedseizoen flink terug moeten dringen. Een belangrijke stap daarin is verplaatsing van de roeken vanuit Marsdijk naar een plek aan de buitenkant van Assen.

Alternatieve nestlocatie

Zo komt er buiten Marsdijk, aan de oostkant van het Havenkanaal, nog voor de winter een alternatieve nestlocatie. Dat de gemeente Assen de oplossing voor de roeken vooral in het oosten zoekt, heeft te maken met de landerijen die de roekenkolonie hier ook gebruikt als voedselgebied.
Drie plekken met vooral eiken zijn hiervoor in beeld, waarvan twee in eigendom zijn van de gemeente. Het gaat om bosjes ten noorden en zuiden van de spoortunnel in de Vrieserweg. Een derde locatie is een bosje bij de fietsbrug van Marsdijk, wat in bezit is van Staatsbosbeheer.
(verhaal gaat verder onder de foto)
Alternatieve nestlocatie roeken Marsdijk
Bomen ten noorden van de spoortunnel in de Vrieserweg zijn geschikt als nestlocatie voor roeken © RTV Drenthe / Margriet Benak

Nestbomen ongeschikt in wijk

Om de roeken te verleiden tot de nieuwe rust- en overnachtingsplek buiten Marsdijk, moeten nestbomen in de wijk zoveel mogelijk ongeschikt worden gemaakt. Er zijn meerdere kleine subkolonies in de wijk. De gemeente wil daar broedplaatsen van roeken voorkomen door eiken die binnen 100 meter van woonhuizen staan, onklaar te maken voor het bouwen van nesten.
Dat betekent dat voor het broedseizoen drievorktakken uit de bomen weggesnoeid worden. Op die speciale takken bouwt de roek het liefst zijn nest. Als de gemeente dan toch nesten in aanbouw signaleert, worden die alsnog weggehaald. Het weghalen van nesten mag van half februari tot half april. Bij kinderboerderij de Beekdalhoeve worden de eiken aan de rand van de hoofdkolonie gesnoeid en onaantrekkelijk gemaakt.

Niet volledig afscheid

Volgens Van Liere kunnen daar niet alle nestbomen meteen onklaar worden gemaakt, hoe graag buurtbewoners dat ook zouden willen. "In één keer afscheid nemen van de roek op deze plek, dat gaat gewoon niet. We moeten eerst zien of een deel van de roeken uit Marsdijk zich ook laat verleiden tot de alternatieve locatie, die we voor ze bestemd hebben. Roeken zijn sociale dieren. Zodra een deel zich verplaatst, volgt de rest vanzelf. Maar dat zal niet in één keer lukken."
Als de gemeente de hele hoofdkolonie ongeschikt maakt voor nestenbouw, is volgens Van Liere het risico groot dat de roeken weer elders de wijk in trekken. "Dan heb je daar weer te maken met overlast. Pas als een groot deel zich naar de nieuwe locatie verplaatst, kunnen we verder gaan snijden om vestiging hier te ontmoedigen. Maar dat doen we stukje bij beetje."

Lokken met roekengeluiden

De gemeente wil zo snel mogelijk de alternatieve nestlocatie kiezen, ten oosten van Marsdijk. Die wordt dan in oktober ingericht. Dat betekent plaatsing van wat roekennesten in bomen, het neerleggen van takkenbossen die de roeken gebruiken voor nestbouw, en het leveren van grit. De steentjes gebruiken de roeken in hun kauwmaag. Tijdens het broedseizoen worden roekengeluiden afgespeeld.
Volgens gedragsbioloog Van Liere hebben andere gemeentes op deze manier goede ervaringen opgedaan met verplaatsing van roekenkolonies.
De gemeente gaat de tijdelijke ontheffing voor het verjagen van de roeken in Marsdijk en het roekenbeheerplan volgende week bespreken met de werkgroep Roekenloos Marsdijk. Gerard Meijer van werkgroep Roekeloos laat weten vooralsnog tevreden te zijn. "Er wordt nu in ieder geval beter geluisterd naar de noden van de mensen die overlast ervaren." Wel moet nog worden bekeken of de tijdelijke ontheffing uit te voeren is en effect heeft.
Alternatieve locatie roeken Marsdijk
Ten zuiden van de spoortunnel in de Vrieserweg staan ook geschikte nestbomen voor de roeken uit Marsdijk © RTV Drenthe / Margriet Benak

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl